facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home O NAS Władze statusowe Zarząd krajowy
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Jak uzyskać prawo do renty z tytułu niepelnosprawności, kto może liczyć na rentę socjalną

Dodano: 2018-12-20 09:43:24

  

Podpowiadamy, jak uzyskać prawo do renty z tytułu niepełnosprawności, jeśli ma się już odpowiednie zaświadczenie od lekarza orzecznika ZUS. Podajemy także, kto może liczyć na rentę socjalną i jakie są przywileje osób niepełnosprawnych w pracy.

 

Założmy, że lekarz orzecznik ZUS uznał, iż jesteś niezdolny do pracy, co jest wstępnym warunkiem do ubiegania się o rentę z tego tytułu. Jakie inne warunki trzeba spełnić, aby uzyskać do niej prawo?

 

Po pierwsze, trzeba spełnić warunek związany ze stażem pracy. Jaki staż (okres składkowy i nieskładkowy) jest wymagany od osób ubiegających się o renty chorobowe? Wynosi on:

 

1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,

 

2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 lat do ukończenia 22 lat,

 

3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 lat do 25 lat,

 

4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 lat do 30 lat,

 

5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

 

Okres wymaganych pięciu lat w odniesieniu do osób, u których niezdolność do pracy powstała po ukończeniu 30. roku życia, musi - co do zasady - przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przypadającego przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.

 

Kolejny warunek jest taki, że niezdolność do pracy musi powstać w czasie okresów składkowych lub nieskładkowych wskazanych w ustawie emerytalnej, albo w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Ten wymóg nie obowiązuje, jeśli spełni się łącznie następujące warunki:

 

- całkowita niezdolność do pracy oraz co najmniej 20-letni staż ubezpieczeniowy ( kobieta) lub 25-letni staż ubezpieczeniowy(mężczyzna).

 

Jeśli ktoś stał się niezdolny do pracy po ukończeniu 30 lat, nie musi posiadać 5 lat stażu w okresie 10 lat przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub powstaniem niezdolności do pracy, o ile jest całkowicie niezdolny do pracy oraz udowodnił 25 lat składkowych (kobieta) lub 30 lat składkowych (mężczyzna).

 

Przykład. Pani Ewa złożyła w marcu 2018 r. wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. W dniu złożenia wniosku pani Elwira miała 22 lata pracy. Od lipca 2015 r. do czerwca 2016 r. pobierała zasiłek dla bezrobotnych. Później nie podjęła pracy. Przed uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych pracowała nieprzerwanie przez 11 lat.

 

Lekarz orzecznik stwierdził, że pani Ewa jest całkowicie niezdolna do pracy, a niezdolność powstała w marcu 2018 r. - po upływie 18 miesięcy od dnia, w którym przestała pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Ewa uzyskała prawo do renty, ponieważ jest całkowicie niezdolna do pracy i ma ponad 20 lat ubezpieczenia, w tym 5 lat w ostatnim dziesięcioleciu przed zgłoszeniem wniosku o rentę.

 

Więcej: https://plus.dzienniklodzki.pl/jak-uzyskac-prawo-do-renty-z-tytulu-niepelnosprawnosci-kto-moze-liczyc-na-rente-socjalna/ar/13752992

 

 

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan