Przywracanie terminu przy wnioskowaniu o dofinansowanie do wynagrodzeń

Dodano: 2018-10-11 08:38:17

  

Przy wnioskowaniu o zwiększenie kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zachodzi konieczność przywracania terminu do złożenia wniosków Wn-D i informacji INF-D-P. Przewidziano również termin do złożenia prośby o przywrócenie terminu.

 

Wyjaśniamy, kiedy zachodzi konieczność przywracania terminu do złożenia wniosków Wn-D i informacji INF-D-P przy wnioskowaniu o zwiększenie kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Wniosek Wn-D oraz informacja INF-D-P

 

W świetle art. 26c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, Poz. 511) warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku Wn-D oraz informacji INF-D-P, stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1988). Terminy do złożenia tych dokumentów określa § 4 ust. 1 rozporządzenia.

 

Przywrócenie terminu na złożenie wniosku

 

Termin podlega przywróceniu na zasadach analogicznych jak w k.p.a. Zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia termin ten przywraca się na prośbę pracodawcy, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

 

Najważniejsze zmiany dotyczące dofinansowania i obniżania wpłat na PFRON

 

Dodatkowo stosuje się 7-dniowy termin do złożenia prośby o przywrócenie terminu wynikający z art. 58 § 2 k.p.a.

 

Termin określony w § 4 ust. 1 rozporządzenia dotyczy informacji i wniosku, jednak mając na uwadze to, że żądanie strony wyraża się we wniosku, zaś informacje składane są wraz z wnioskiem, dopuszczalne jest uznanie, że konieczność przywrócenia terminu dotyczy wyłącznie złożenia zwykłego wniosku. Nie ma zatem konieczności przywracania terminu do:

 


Żródło: Infor

https://kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/mlodociani_niepelnosprawni_bezrobotni/2764705,Przywracanie-terminu-przy-wnioskowaniu-o-dofinansowanie-do-wynagrodzen.html