facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home O NAS Ankieta
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Zapraszamy do konsultacji

Państwowy  Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konsultacje społeczne dotyczące  zmian w  ustawie  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r .  POPON przygotowuje stanowisko   dotyczące oczekiwanych przez pracodawców osób niepełnosprawnych zmian w ustawie o rehabilitacji oraz  nowych rozwiązań systemowych.  W związku z powyższym zwracamy się  do   Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety (to tylko kilka minut)  i zaprezentowania w ten sposób swojego stanowiska w kluczowych dla systemu rehabilitacji kwestiach. Ankieta jest anonimowa.

 

ANKIETA

Kierunki zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych


I. OCENA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU REHABILITACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PROPONOWANE KIERUNKI ZMIAN: 
1. Czy korzystasz ze wsparcia w postaci dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych? 
2. Czy uzyskanie wsparcia w postaci dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych jest łatwe i proste? Czy system obsługi dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych jest łatwy w obsłudze? 
3. Czy wysokość dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych jest wystarczająca i zachęca pracodawców do zatrudniania osób niepełnoprawnych? 
4. Co najbardziej ogranicza i hamuje wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych (można wskazać więcej niż jedną odpowiedź): 
 
 
 
 
 
5. Czy należy zrównać uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych (tak jak to funkcjonuje innych krajach – krótszy czas pracy, dodatkowy urlop)? 
6. Czy należy zwiększyć (przywrócić) wsparcie dla zakładów pracy chronionej (np. większe środki na zfron)? 
7. Czy należy zmienić system naliczania wpłat (art. 21) obowiązkowych na PFRON aby zwiększyć ilość środków przeznaczonych na rehabilitację osób niepełnosprawnych(można wskazać więcej niż jedną odpowiedź)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Czy współpracujesz (ostatnie dwa lata) z warsztatem terapii zajęciowej (WTZ) lub zakładem aktywności zawodowej(ZAZ) w sprawach dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych? Czy otrzymałeś propozycję zatrudnienia (ofertę) osób niepełnosprawnych z ZAZ lub WTZ? 
 
9. Czy orzecznictwo o niepełnosprawności na potrzeby zatrudniania osób niepełnosprawnych powinno prowadzone tylko w: 
 
 
 
 
10. Oceń obecny system wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych: 
11. Proszę ocenić w skali od 1 (ocena minimalna) do 10 (ocena maksymalna) działalność poniższych instytucji pod względem realizacji ich zadań w zakresie wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz współpracy z pracodawcami (przykładowe kryteria oceny: jakość obsługi, terminowość załatwiania spraw, kompetencje pracowników, jakość udzielanych odpowiedzi i wyjaśnień, życzliwe podejście do osób niepełnosprawnych i pracodawców itp.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. INFORMACJE O PRACODAWCY: 
1. Status pracodawcy: 
2. Wielkość pracodawcy – zatrudnienie ogółem 
3 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
4. Branża 
 
 
 
5. Czy udzielasz ulg we wpłatach na PFRON? 
 
Dziękujemy za wypełnienie formularza 
 

Wpisz kod ochronny:
...

 

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan