facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRZYJAZNE PRAWO Wybory 2015
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Wybory 2015. Na kogo oddać swój głos?

Dodano: 2015-10-21 10:44:41

  

W dniu 25 października 2015 r. w naszym kraju odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. W trakcie kampanii wyborczej poszczególne ugrupowania polityczne prezentują swoje programy wyborcze i pomysły, które mają zamiar zrealizować w przypadku wygranych wyborów.

 

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, jako największa organizacja pracodawców osób niepełnosprawnych z wielką uwagą i zainteresowaniem śledzi programy wyborcze komitetów wyborczych dotyczące wspierania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Z punktu widzenia pracodawców osób niepełnosprawnych oraz pracujących osób niepełnosprawnych bardzo istotny jest program kandydatów i ich komitetów wyborczych dotyczący rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zadaliśmy głównym komitetom wyborczym i partiom politycznym pytania o ich program wyborczy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na nadchodząca kadencję Parlamentu. Pytania i odpowiedzi prezentujemy poniżej.


Czy w przypadku uzyskania wyniku wyborczego pozwalającego na stworzenie większości parlamentarnej i Rządu RP przewidujecie Państwo realizację ( i w jaki sposób)  następujących postulatów pracodawców osób niepełnosprawnych:

 1. Przygotowanie projektu i uchwalenie przez Parlament nowej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. Reforma orzecznictwa o niepełnosprawności, likwidacja kilku systemów orzekania o niepełnosprawności na rzecz jednego i spójnego sytemu;
 3. Utrzymanie systemu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, jako głównego instrumentu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 4. Waloryzacja wysokości dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w zależności od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 5. Utrzymanie (lub odebranie) osobowości prawnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 6. Reforma zasad naliczania i opłacania wpłat obowiązkowych na PFRON z tytułu niezatrudniania 6% osób niepełnosprawnych, tak, aby objęły one szerszy krąg pracodawców (np. firmy zatrudniające pracowników na umowy cywilna – prawne);
 7. Reformę chronionego rynku pracy, polegającą na nowym zdefiniowaniu roli i zadań zakładów pracy chronionej;
 8. Uproszczenie (odbiurokratyzowanie) procedur uzyskiwania pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych;
 9. Zwiększenie zaangażowania środków budżetu Państwa w budżet PFRON (z przeznaczeniem ich na rehabilitację zawodową i leczniczą osób niepełnosprawnych).


Odpowiedzi:

 1. Klub Parlamentarny Sojusz Lewicy Demokratycznej
 2. Prawo i Sprawiedliwość
 3. Polskie Stronnictwo Ludowe
 4. Platforma Obywatelska
 5. Nowoczesna Ryszarda Petru
 6. Partia Razem

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

 • REdan