facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRZYJAZNE PRAWO POPON w sprawie ustawy
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Zwiększyć środki finansowe na SOD – POPON proponuje poprawkę do ustawy

Dodano: 2013-11-26 07:21:44

  

W dniu 21 listopada 2013 roku na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z apelem do Senatu RP o zmianę art. 3 przyjętej przez Sejm RP w dniu 8 listopada 2013 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (tzw. ustawa okołobudżetowa) w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

 

 

Propozycja POPON zakłada podwyższenie od dnia 1 lipca 2014 roku wysokości dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do kwoty 1280 zł. Mając na uwadze, iż konieczne jest wskazanie źródła pochodzenia środków, z których podwyżka będzie mogła być sfinansowana POPON zaproponował jednocześnie zmianę art. 22 ustawy o rehabilitacji (...) poprzez dodanie ust. 8a polegającego na ograniczeniu możliwości obniżenia obowiązkowej wpłaty na PFRON tylko do 30% wartości faktury z tytułu zakupu produkcji lub usługi.

 

Zmiana treści art. 22 ustawy o rehabilitacji (...) w zakresie ograniczenia maksymalnej ulgi we wpłatach na PFRON do 30% wartości faktury pozwoli na uzyskanie oszczędności w budżecie w PFRON ok. 200 mln rocznie. Kwota ta pozwoliłaby na sfinansowanie podwyższenia dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do kwoty 1280 zł. Jednak ze względu na to, że pracodawcy posiadają jeszcze niezrealizowane ulgi, z tytułu zakupu produkcji lub usług u uprawnionych podmiotów a oszczędności wystąpią dopiero po ich realizacji, proponowana podwyżka dofinansowania dla umiarkowanego stopnia niepełnosprawności będzie możliwa od 1 lipca 2014 r.

 

Należy, zatem podkreślić, iż propozycja POPON zakłada podwyżkę całości środków przeznaczonych na dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w 2014 roku o kwotę rzędu 100 mln zł (200 mln rocznie w latach następnych). Podwyżka ta mogłaby być zrealizowana bez konieczności obniżania dofinansowania dla pozostałych stopni i rodzajów niepełnosprawności.

Ograniczenie ulgi we wpłatach na PFRON do 30% wartości zrealizowanej faktury z tytułu zakupu produkcji lub usługi pozwoli zachować zakładom pracy chronionej i innym podmiotom uprawnionym do udzielana ulgi przewagę marketingową tych firm.

 

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych podkreśla, iż zgłoszoną propozycje poprawki należy traktować łącznie. Proponujmy ograniczenie wysokości ulgi do 30% wartości faktury tylko w przypadku przeznaczenia zaoszczędzonych w ten sposób środków na podwyżkę dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 

Wprowadzenie powyższych zmian nie odbije się negatywnie na budżecie PFRON, a jednocześnie pozwoli na poprawę sytuacji pracodawców i osób niepełnosprawnych.

 

Tekst poprawki

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan