facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRZYJAZNE PRAWO POPON w sprawie ustawy
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Spotkanie ministra Jarosława Dudy z pracodawcami osób niepełnosprawnych w Bydgoszczy. Zrównanie dofinansowań od 1 maja 2014 r.

Dodano: 2013-10-25 13:27:44

  

Dziś tj. 25.10.2013 r. ponad 50 pracodawców osób niepełnosprawnych z naszego regionu spotkało się w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy z parlamentarzystami z województwa kujawsko-pomorskiego oraz z ministrem Jarosławem Dudą.

 

Celem spotkania była dyskusja i przedstawienie zagrożeń jakie niesie za sobą tzw. ustawa okołobudżetowa dla chronionego rynku pracy. Organizatorem spotkania była Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz senator RP Jan Rulewski. W spotkaniu udział wziął Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda a także parlamentarzyści z regionu: Senator Andrzej Kobiak, Poseł Anna Bańkowska oraz Poseł Teresa Piotrowska.

 

Zagrożenia dla chronionego rynku pracy jakie wiążą się z wprowadzeniem zapisów ustawy okołobudżetowej, w obecnym kształcie, przedstawiła dyrektor oddziału kujawsko-pomorskiego POPON Magdalena Słonecka. Obniżenie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na chronionym rynku pracy, w tak krótkim czasie, w ustawie okołobudżetowej sprawi, że pracodawcy nie mając czasu na przegotowanie się do niekorzystnych zmian będę zagrożeni utratą płynności finansowej, spadkiem rentowności a w najgorszym wypadku bankructwem.

 

O konieczności likwidacji stanowisk pracy osób niepełnosprawnych a także o zmianie umów o pracę na umowy cywilno-prawne mówili zgromadzeni na sali pracodawcy. Wśród nich był także Senator Andrzej Kobiak, który podkreślił że będzie musiał zwolnić ok. 100 pracowników niepełnosprawnych. Zlikwidowane zostaną te stanowiska, które do tej pory bilansowały się głównie dzięki dofinansowaniom do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

 

Zgromadzeni pracodawcy zwracali też uwagę na niskie ceny jakie funkcjonują na rynku usług, kształtowanym przez prawo zamówień publicznych, gdzie o wyborze wykonawcy decyduje najniższa cena. Z tych niskich cen korzystają w głównej mierze urzędy i instytucje publiczne, które w ten sposób pośrednio korzystają także z dofinansowań. Minister Jarosław Duda zaprezentował stanowisko rządu w sprawie planowanych zmian oraz argumenty, które skłoniły rząd do cięć dofinansowań i zrównania ich w dół do poziomu otwartego rynku a nie jak to było zapowiadane od 2008 r. w kolejnych nowelizacjach ustawy o Rehabilitacji, do górnego pułapu jaki aktualnie osiągają zpchr. Główny powód to brak wystarczających środków finansowych na to zadanie, spowodowany spadkiem wpłat do PFRON od pracodawców, którzy nie zatrudniają osób niepełnosprawnych. Dodał też że planowane zrównanie dofinansowań nastąpi od 1 maja 2014 r. dzięki czemu pracodawcy będą mieli czas na zaadoptowanie się do zmian. Te dodatkowe 4 miesiące to maksymalny czas w jakim budżet PFRON jest w stanie „udźwignąć” zwiększone wydatki z tytułu wypłaty SOD dla zpchr na obecnie obowiązujących zasadach.

 

Pracodawcy analizując argumenty ministra zaproponowali, że być może należy się zastanowić nad wprowadzeniem składki ZUS od umów cywilno-prawnych co już było wielokrotnie przedmiotem dyskusji. Tego typu zabieg wyeliminuje z rynku nierzetelną konkurencję, podniesie i urealni ceny usług a dodatkowo może wręcz przełożyć się na wzrost zatrudnienia poprzez wyeliminowanie tzw. „szarej strefy”. W konsekwencji pojawi się więcej firm, które powinny być płatnikami PFRON z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych a teraz nie płacą kar ponieważ większość ich pracowników jest zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych. Kolejnym pomysłem na zwiększenie przychodów PFRON była propozycja zmniejszenia procentu maksymalnej ulgi z 80 % do np. 30 % z jakiej mogą skorzystać płatnicy PFRON dzięki kooperacji z tzw. uprawnionymi sprzedającymi czyli firmami o podwyższonej koncentracji osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnymi.

 

Poseł Anna Bańkowska – w-ce przewodnicząca komisji polityki społecznej rodziny postulowała ustalenie rocznego okresu na wprowadzenie planowanych zmian, dzięki czemu pracodawcy mogli by się do nich przygotować. Byłby to też wystarczający czas, aby wprowadzić te zmian w normalnym trybie nowelizując ustawę o rehabilitacji. Pani Poseł zaproponowała też aby rząd zwrócił się do Ministra Finansów z prośbą o doraźnie przesunięcie środków na ten cel z funduszu pracy bo przecież chodzi tu o ochronę miejsc pracy. Minister Duda odwołał się jednak do napiętego budżetu na 2014 r. i odrzucił ten pomysł jako nierealny. Przy okazji wspomniał także o środkach w budżecie PFRON, które stanowią tzw. rezerwę budżetową a których jednak, z uwagi na dyscyplinę finansów, nie można wykorzystać.

 

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan