facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRZYJAZNE PRAWO POPON w sprawie GBER
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Uwagi POPON do projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 800/2008 w odniesieniu do okresu jego stosowania

Dodano: 2013-09-12 09:56:45

  

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia swoje uwagi do projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej w odniesieniu do okresu jego stosowania. W swoim piśmie do Komisji Europejskiej POPON podkreślił, że powyższą zmianę należy ocenić pozytywnie, gdyż gwarantuje ona przedsiębiorcom, że przez pierwszą połowę 2014 r. uzyskują pomoc publiczną w ramach tzw. wyłączeń blokowych w postaci m.in. dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Zmiana ma związek z projektem rozporządzenia Komisji Europejskiej uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 TFUE – rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych, który zawiera bardzo niekorzystny zapis dotyczący nie ma zastosowania do programów pomocowych, których planowane lub rzeczywiste roczne wydatki publiczne przekraczają 0,01% produktu krajowego brutto (PKB) w danym państwie członkowskim w odniesieniu do poprzedniego roku kalendarzowego oraz w jakim planowany lub rzeczywisty budżet programu przekracza 100 mln EURO. Wprowadzenie, takiego ograniczenia może doprowadzić w praktyce do likwidacji systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce w postaci subsydiów płacowych, którego roczny budżet przekracza 3 mld złotych, co wskazaliśmy w uwagach POPON/443/2013 r. z dnia 28 czerwca 2013.

 

Projekt Rozporządzenie Komisji UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 800/2008 w odniesieniu do okresu jego stosowania.


Uwagi do projektu.

 

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan