facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRZYJAZNE PRAWO POPON w sprawie GBER
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Apel POPON do Pana Premiera Donalda Tuska w sprawie projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych

Dodano: 2013-06-18 13:47:09

  

W związku z opublikowanym projektem rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych, którego przyjęcie w drastyczny sposób ograniczy wysokość pomocy publicznej przeznaczanej na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych podejmuje szereg działań na rzecz odrzucenia wspomnianego projektu w jego obecnym kształcie. Przedstawiony projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej zakłada, że kraj członkowski nie będzie mógł udzielać pomocy publicznej w postaci programów, dla których planowane lub ostatecznie rocznie dokonywane wydatki osiągną poziom 0,01% produktu krajowego brutto (PKB) dla kraju członkowskiego w poprzednim roku kalendarzowym (dla Polski stanowi to 150 mln zł), jak i programy, których ostateczny roczny budżet osiągnie wartość 100 milionów EURO.

 

Wejście w życie nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej w proponowanym kształcie oznaczać będzie likwidację sprawdzonego i skutecznego instrumentu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych jakim są dofinansowania do wynagrodzeń. Likwidacja dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych to w praktyce likwidacja miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

Mając powyższe na uwadze Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych skierowała do Premiera Rządu RP Pana Donalda Tuska Apel, w którym zwróciła się o podjęcie pilnych działań w celu zmiany zapisów projektu rozporządzenia i wykreślenia przepisu dotyczącego limitu pomocy publicznej na dany rok. POPON apeluje także o podjęcie dialogu w celu wypracowania wspólnych rozwiązań z instytucjami unijnymi a w szczególności z Komisją Europejską, które odwrócą tą niekorzystną tendencję i wykreślą z proponowanego rozporządzenia niekorzystne zapisy związane z likwidacją pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

 

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych skierowała także pisma do: Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Pani Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w których również apeluje o podjęcie pilnych działań w celu zmiany zapisów projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej i wykreślenia przepisu dotyczącego limitu pomocy publicznej na dany rok.

 

Mając na uwadze jak ważna jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych dla samorządów szczebla wojewódzkiego POPON zwrócił się z prośbą do wszystkich Marszałków oraz Sejmików Wojewódzkich o wsparcie działań pracodawców i osób niepełnosprawnych na rzecz zmiany tego niekorzystnego rozporządzenia Komisji Europejskiej.

 

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan