facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRZYJAZNE PRAWO POPON w sprawie GBER
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

DZIAŁANIA POPON W SPRAWIE PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE WYŁĄCZEŃ BLOKOWYCH (GBER)

Dodano: 2013-06-12 19:44:21

  

Pomoc publiczna w postaci dofinansowań do wynagrodzeń funkcjonuje w polskim systemie prawnym w obecnym kształcie od 1 stycznia 2009 r. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721), zarówno pracodawca z chronionego, jak i otwartego rynku pracy może na wniosek, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) uzyskać miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych.

 

Podstawą do udzielania wszelkiej pomocy publicznej przedsiębiorstwom przez Państwo, w tym i dofinansowań do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością jest obecnie rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.8.2008 r., str. 3)

 

Obecne rozporządzenie Komisji Europejskiej będzie obowiązywało do 31 grudnia 2013 roku.

 

Projekt nowego rozporządzenia opublikowany został na stronach Komisji Europejskiej w wersji angielskiej: >>zobacz.

 

 

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już od lutego 2013 roku monitoruje działania związane z przyjęciem nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej. Poniżej prezentujemy Państwu materiały związane z działania POPON w tym zakresie.

 

 1. Pytanie POPON do Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pana Jarosława Dudy z 27.02.2013 r.
 2. Odpowiedź Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pana Jarosława Dudy na pismo POPON z 27.02.2013 r.
 3. Oświadczenie senatorskie Senatora RP Pana Władysława Ortyla z dnia 7 marca 2013 w sprawie stanu prac na rozporządzeniem Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych.
 4. Odpowiedź Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pana Jarosława Dudy na oświadczenie senatorskie Senatora RP Pana Władysława Ortyla z dnia 7 marca 2013 w sprawie stanu prac na rozporządzeniem Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych.
 5. Oświadczenie senatorskie Senatora RP Pana Władysława Ortyla z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie stanu konsultacji dotyczących projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych.
 6. Odpowiedź Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pana Jarosława Dudy na oświadczenie senatorskie Senatora RP Pana Władysława Ortyla z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie stanu prac na rozporządzeniem Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych.
 7. Odpowiedź Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pana Jarosława Dudy na interpelację Posła Tadeusza Tomaszewskiego z dnia 8 marca 2013 r.
 8. Interpelacja Posłanki do Parlamentu Europejskiego Sidonii Jędrzejewskiej z dnia 18.04.2013 r. w sprawie stanu prac na rozporządzeniem Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych.
 9. POPON na posiedzeniu Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Informacja w sprawie rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (GBER).
 10. Dofinansowania do wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych w latach 2014-2020. POPON zabiega o zmianę projektu rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.
 11. Oficjalne polskie tłumaczenie projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych.
 12. Spotkanie Prezesa Zarządu Krajowego POPON Jan Zając z Posłem do Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem.
 13. Apel POPON do Pana Premiera Donalda Tuska w sprawie projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych.
 14. Europoselska interpelacja na podstawie raportu POPON.
 15. POPON na Śląsku apeluje o udział w proteście przeciw rozporządzeniu.
 16. Podkarpacka Rada Wojewódzka POPON spotkała się Elżbietą Łukacijewską, Poseł do Parlamentu Europejskiego.
 17. Na prośbę POPON wniosek radnego Janusza Magonia w sprawie GBER.
 18. POPON walczy o poparcie dla zmian projektu KE w sprawie pomocy publicznej. Spotkanie z Europoseł Różą Thun.
 19. Spotkanie Małopolskiej Rady Wojewódzkiej POPON z Wojciechem Kozakiem Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego.
 20. Marszałek Adam Struzik poinformuje o konsekwencjach GBER Komitet Regionów.
 21. POPON na spotkaniu z samorządem województwa pomorskiego.
 22. Przewodnicząca Rady Krajowej POPON Barbara Pokorny na posiedzeniu Krajowej Rady Konsultacyjnej.
 23. POPON na Śląsku spotkał się z Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego.
 24. Spotkanie Przewodniczącego Podkarpackiej Rady Wojewódzkiej POPON z Tadeuszem Ferencem Prezydentem Miasta Rzeszowa.
 25. POPON na spotkaniu z Bogdanem Romaniukiem Członkiem Zarządu Województwa Podkarpackiego.
 26. Spotkanie POPON z Wojciechem Jankowiakiem Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego.
 27. Stanowisko SON "Podkarpacie" ws. projektu unijnego rozporządzenia, radykalnie ograniczającego pomoc publiczną na wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
 28. Pismo Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego do Komisji UE w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego pomocy publicznej.
 29. Uwagi POPON w sprawie rozporządzenie GBER skierowane do Komisji Europejskiej.
 30. Premier prosi MPiPS o wyjaśnienia w sprawie GBER po interwencji POPON.
 31. Nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych dopiero od połowy 2014 r.
 32. POPON weźmie udział w spotkaniu informacyjnym w MPiPS w sprawie GBER.
 33. Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie projektu rozporządzenia KE w sprawie wyłączeń blokowych.
 34. Spotkanie pracodawców osób niepełnosprawnych z Podkarpacia w sprawie GBER.
 35. Rezolucja Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego wyłączeń blokowych.
 36. Działania POPON na rzecz zmiany projektu rozporządzenia dotyczącego pomocy publicznej.
 37. POPON na spotkaniu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie GBER - większość państw UE przeciwko ograniczeniu pomocy publicznej.
 38. Spotkanie POPON z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego.
 39. Samorządy województw w trosce o miejsca pracy osób niepełnosprawnych.
 40. Ważne dla pracodawców! Aktualny harmonogram prac nad rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych.
 41. Spotkanie Podkarpackiej Rady Wojewódzkiej POPON z Alicją Wosik Wicewojewodą Podkarpackim.
 42. Minister Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej.
 43. Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 44. Pismo od Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 45. Zmiany Komisji Europejskiej uderzą w niepełnosprawnych. Komentarz Moniki Tykarskiej Wiceprezes POPON.
 46. Projekty rozporządzeń Komisji Europejskiej.
 47. Uwagi POPON do projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 800/2008 w odniesieniu do okresu jego stosowania.
 48. Komisja Europejska zamieściła listę instytucji, organizacji i związków, które wysłały pisma z uwagami dotyczącymi projektu nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie GBER.
 49. Projekt rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

 • REdan