Rządowy projekt ustawy o solidarnościowym funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych - korzystna zmiana dla pracodawców

Dodano: 2018-10-10 15:48:00

  

Wkrótce w ustawie o rehabilitacji może pojawić się przepis rozwiązujący jedną z największych trudności w stosowaniu najważniejszego instrumentu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 

W przepisach dotyczących dofinansowań do wynagrodzeń zostanie dodane rozwiązanie niwelujące trudności jakie sprawia stosowanie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie pokrywania kosztów płacy w uzależnienie od tego otrzymania dofinansowań do wynagrodzeń.

 


http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/39B8BDF85ABEC211C12583200046FA97/%24File/2895.pdf