Stanowisko BON – ulga we wpłacie na PFRON a potrącenie z kary umownej

Dodano: 2014-12-18 09:13:03

  

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała odpowiedź z BON w kwestii wyjaśnienia przepisów art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) w związku z wątpliwościami dotyczącymi udzielenia ulgi we wpłacie na PFRON.

 

 

Przykład:

Pracodawca uprawniony do udzielania ulg we wpłatach na PFRON z tytułu  wykonania danej usługi w związku z naruszeniem warunków umowy ma obowiązek zapłacić kontrahentowi karę umowną. Kwota tej kary została potrącona z kwoty wynagrodzenia za dokonaną usługę.

Pytanie:

Czy w przypadku zapłaty przez kontrahenta za usługę kwoty mniejszej niż widniejąca na fakturze (w związku z potrąceniem kary umownej) pracodawca może udzielić ulgi we wpłacie na PFRON, biorąc pod uwagę pełną kwotę przychodu ze sprzedaży tej usługi?

Pełna treść pisma POPON oraz odpowiedzi BON w załączniku

Pytanie

Odpowiedź