facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home POŚREDNICTWO PRACY Ważne pytania O ile renta podlega ograniczeniu dla I grupy w przypadku przekroczenia limitu?
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

O ile renta podlega ograniczeniu dla I grupy w przypadku przekroczenia limitu?

Dodano: 2012-06-21 00:00:00

  

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) przewiduje zawieszenie bądź zmniejszenie wypłacanego świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z ZUS po uzyskaniu określonego przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Zmniejszenie świadczenia następuje, gdy osiągnięty przychód będzie wyższy niż 70% (ale mniejszy niż 130%) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszony przez Prezesa GUS – I kwartale 2012 r. wynagrodzenie to wynosiło 3.646,09 zł. (M.P. z 2012. poz. 62). Zatem od 1 czerwca 2012 r. jeśli przychód przekroczy kwotę 2.552,30 zł, renta ulegnie zmniejszeniu o kwotę przekroczenia. Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy może ulec zmniejszeniu maksymalnie o kwotę 24% kwoty bazowej – od 1 marca 2012 r. kwota bazowa wynosi 2.974,69 zł. Zatem maksymalne zmniejszenie renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 528,00 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy może ulec zmniejszeniu maksymalnie o kwotę wynoszącą 18% kwoty bazowej – tj. o kwotę 396,03 zł.

Z kolei zawieszenie renty następuje, gdy osiągnięty przychód przekroczy kwotę 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia –  w okresie od 1 czerwca 2012 r. do 30 września 2012 r. jest to kwota 4.740,00 zł.

Wszystkie wskazane powyżej kwoty podane są w wartości brutto.

Elżbieta Sadło

doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan