facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home POŚREDNICTWO PRACY Ważne pytania Jak przedstawia się kwestia zawieszania renty z ZUS?
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Jak przedstawia się kwestia zawieszania renty z ZUS?

Dodano: 2012-06-21 00:00:00

  

Obecna regulacja prawna przewiduje zawieszenie bądź zmniejszenie wypłacania świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z ZUS po uzyskaniu określonego przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, czyli np. ze stosunku pracy.

Zmniejszenie świadczenia następuje, gdy osiągnięty przychód będzie wyższy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszony przez Prezesa GUS – w I kwartale 2012 r. wynagrodzenie to wynosiło 3.646,09 zł. Zatem jeśli przychód przekroczy kwotę 2.552,30 zł brutto, renta ulegnie zmniejszeniu o kwotę przekroczenia. Przepisy ustanawiają maksymalną kwotę, o jaką renta może ulec zmniejszeniu. Mianowicie, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy może ulec zmniejszeniu maksymalnie o kwotę 528,00 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy może ulec zmniejszeniu maksymalnie o kwotę wynoszącą 396,03 zł.

Natomiast zawieszenie renty następuje, gdy przychód przekroczy kwotę 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – od 1 czerwca 2012 r. kwota powodująca zawieszenie renty wynosi 4.740,00 zł brutto.

Kwoty powodujące zmniejszenie bądź zawieszenie świadczenia uzależnione są od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszony przez Prezesa GUS. W związku z powyższym kwoty te ulegają zmianie po upływie kwartału.

Elżbieta Sadło

doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych


© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan