facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home POŚREDNICTWO PRACY Ważne pytania W 2011 roku weszły w życie zmiany w ustawie o rehabilitacji. Czy nowe przepisy przewidują jakieś zmiany w odniesieniu do czasu pracy osób z niepełnosprawnością?
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

W 2011 roku weszły w życie zmiany w ustawie o rehabilitacji. Czy nowe przepisy przewidują jakieś zmiany w odniesieniu do czasu pracy osób z niepełnosprawnością?

Dodano: 2012-06-21 00:00:00

  

Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1475) wprowadziła zmiany w regulacji dotyczącej czasu pracy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1475) wprowadziła zmiany w regulacji dotyczącej czasu pracy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Dotychczas było tak, że wszystkie osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mogły korzystać ze skróconego czasu pracy, tj. 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo pod warunkiem, że przedstawiły pracodawcy orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności. Jedynie za pisemną zgodą lekarza lub w przypadku zatrudnienia przy pilnowaniu osoby te mogły pracować w takim wymiarze, jaki obowiązywał wszystkich pracowników u danego pracodawcy. Zatem dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym zasadą ogólną był 7-godzinny dzień pracy (i 35-godzinny tydzień pracy), a wyjątek stanowiła praca w wyższym wymiarze.

Natomiast nowelizacja ustawy o rehabilitacji wprowadziła istotne zmiany w tej kwestii, które obowiązują począwszy od 1 stycznia 2012 r. Mianowicie, czas pracy osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeśli przedstawią pracodawcy wydane przez lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Z powyższego wynika, że zasadą ogólną będzie 8-godzinny dzień pracy, a jedynie zaświadczenie lekarza będzie dawać uprawnienie do korzystania ze skróconej normy czasu pracy.Elżbieta Sadło

doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan