facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home POŚREDNICTWO PRACY Ważne pytania Posiadam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - słyszałam, że mam prawo do dodatkowego urlopu. Czy to prawda? Co musiałabym zrobić, aby z niego skorzystać?
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Posiadam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - słyszałam, że mam prawo do dodatkowego urlopu. Czy to prawda? Co musiałabym zrobić, aby z niego skorzystać?

Dodano: 2011-06-01 14:16:13

  

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 Poz. 721 z późń. zm.) osobom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 Poz. 721 z późń. zm.) osobom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Przepisy ustawy przewidują kilka warunków, jakie należy spełnić, aby móc korzystać z tego uprawnienia:

  1. przepracowanie 1 roku od momentu uzyskania orzeczenia o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
  2. wliczenie do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie przedstawionego pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność
  3. dodatkowy urlop wypoczynkowy nie przysługuje, jeśli osoba niepełnosprawna na podstawie innych przepisów ma prawo do urlopu w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych (np. nauczyciel).

Pierwszy warunek jest spełniony, gdy osoba niepełnosprawna przepracuje 12 miesięcy od momentu uzyskania orzeczenia. Jeśli występują przerwy w zatrudnieniu, nie są one wliczane. A zatem do okresu 1 roku, jaki należy przepracować, wliczany jest czas faktycznie przepracowany – okresy zatrudnienia ulegają sumowaniu.

Natomiast pracownik jest wliczany do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. Zatem dzień przedstawienia orzeczenia pracodawcy jest dniem, od którego niepełnosprawny pracownik może korzystać z prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

Z powyższego wynika, że dodatkowy urlop wypoczynkowy będzie przysługiwać, jeśli przepracowała Pani jeden rok od dnia uzyskania orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz przedstawi to orzeczenie pracodawcy.

Elżbieta Sadło

doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan