facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home POŚREDNICTWO PRACY Ważne pytania Ile mogę dorobić do renty socjalnej?
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Ile mogę dorobić do renty socjalnej?

Dodano: 2011-06-01 14:13:04

  

W przypadku otrzymywania renty socjalnej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jednoczesnego zatrudnienia, może ulec zawieszeniu prawo do pobierania renty z ZUS. Zawieszanie prawa do renty socjalnej w razie osiągania przychodu z tytułu m.in. zatrudnienia reguluje art. 10 ustawy o rencie socjalnej z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 135, poz. 1268).

Art. 10 ust. 1 ustawy przewiduje, że prawo do renty socjalnej zawiesza się w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Zawieszenie prawa do renty następuje za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Komunikat Prezesa GUS z 9 lutego 2011 r. przewiduje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2010 roku (M.P. 2011 Nr 11 poz. 122) wynosi 3.348,21 zł. Wynika stąd, że zawieszenie prawa do renty nastąpi, gdy w okresie od 1.03.2011 r. do 31.05.2011 r. osiągnięty przychód przekroczy kwotę 1.031,50 zł. Jest to kwota brutto.

Natomiast od dnia 1 czerwca 2011 r. kwota powodująca zawieszenie renty socjalnej wynosi 1.039,90 zł brutto.

Z powyższego można wnioskować, że osoby pobierające rentę socjalną nie mają możliwości podjęcia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, gdyż minimalne wynagrodzenie, jakie musieliby otrzymać, wynosi 1.386,00 zł brutto.

Warszawa, dnia 1 czerwca 2011 r.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan