facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home POŚREDNICTWO PRACY Ważne pytania
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
Ważne pytania
Drukuj

O ile renta podlega ograniczeniu dla I grupy w przypadku przekroczenia limitu?

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) przewiduje zawieszenie bądź zmniejszenie wypłacanego świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z ZUS po uzyskaniu określonego przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Drukuj

Jak przedstawia się kwestia zawieszania renty z ZUS?

Obecna regulacja prawna przewiduje zawieszenie bądź zmniejszenie wypłacania świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z ZUS po uzyskaniu określonego przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, czyli np. ze stosunku pracy.

Drukuj

Ile mogę dorobić do renty socjalnej?

W przypadku otrzymywania renty socjalnej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jednoczesnego zatrudnienia, może ulec zawieszeniu prawo do pobierania renty z ZUS. Zawieszanie prawa do renty socjalnej w razie osiągania przychodu z tytułu m.in. zatrudnienia reguluje art. 10 ustawy o rencie socjalnej z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 135, poz. 1268 z późn. zm.).

Drukuj

Jaką umowę może zawrzeć osoba pobierająca rentę socjalną, aby nie nastąpiło wstrzymanie wypłaty świadczenia?

Na podstawie przepisów art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2003 r., Nr 135, poz. 1268 z późn. zm.) renta socjalna ulega zawieszeniu w przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, tj. zatrudnienie, służba, inna praca zarobkowa, prowadzenie działalności gospodarczej.

Drukuj

W 2011 roku weszły w życie zmiany w ustawie o rehabilitacji. Czy nowe przepisy przewidują jakieś zmiany w odniesieniu do czasu pracy osób z niepełnosprawnością?

Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1475) wprowadziła zmiany w regulacji dotyczącej czasu pracy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Drukuj

Posiadam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - słyszałam, że mam prawo do dodatkowego urlopu. Czy to prawda? Co musiałabym zrobić, aby z niego skorzystać?

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 Poz. 721 z późń. zm.) osobom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Drukuj

W bieżącym roku weszły w życie zmiany w ustawie o rehabilitacji. Czy nowe przepisy przewidują jakieś zmiany w odniesieniu do czasu pracy osób z niepełnosprawnością?

Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 226 Poz. 1475) wprowadziła zmiany w regulacji dotyczącej czasu pracy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Drukuj

Jaką umowę może zawrzeć osoba pobierająca rentę socjalną, aby nie nastąpiło wstrzymanie wypłaty świadczenia?

Na podstawie przepisów art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2003 r., Nr 135 poz. 1268 ze zm.) renta socjalna ulega zawieszeniu w przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, tj. zatrudnienie, służba, inna praca zarobkowa, prowadzenie działalności gospodarczej.

Drukuj

Ile mogę dorobić do renty socjalnej?

W przypadku otrzymywania renty socjalnej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jednoczesnego zatrudnienia, może ulec zawieszeniu prawo do pobierania renty z ZUS. Zawieszanie prawa do renty socjalnej w razie osiągania przychodu z tytułu m.in. zatrudnienia reguluje art. 10 ustawy o rencie socjalnej z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 135, poz. 1268).

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan