PFRON: Sukces kolejnej edycji Dnia Osób z Niepełnosprawnościami

Dodano: 2019-05-21 06:00:42

  

17.05.2019r. odbył się Dzień dla Osób z Niepełnosprawnościami pt. „Żyj aktywnie - pokaż swoje atuty” zorganizowany przez Oddział ZUS w Gdańsku w partnerstwie m.in. z Oddziałem Pomorskim PFRON.

 

 

Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się w siedzibie InfoBox w Gdyni. Spotkanie było podzielone na strefę wykładową w ramach której można było wziąć udział w trzech panelach tematycznych oraz strefę stanowisk ekspertów.

 

Dzień Osób z Niepełnosprawnościami uroczyście zainaugurowali: Dyrektor Oddziału ZUS w Gdańsku Aneta Pawłowska, Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych Aleksandra Markowska oraz Dyrektor Oddziału Pomorskiego PFRON Dariusz Majorek.

 

Część wykładowa składała się z trzech paneli. Na początku ekspert ZUS przedstawił prezentację pt. „Mam orzeczenie o niepełnosprawności. Czy mogę pracować”, w której szczegółowo omówił zagadnienia dotyczące pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, zasady ograniczania świadczenia, przypomniał również zasady uzyskiwania i zawieszania renty socjalnej. Następnie w dyskusji moderowanej przez Monikę Merkel z Centrum Integracja Gdynia eksperci PFRON, UM Gdynia, Centrum Integracja w Gdyni i Politechniki Gdańskiej wypowiadali się na temat pokonywania barier w życiu codziennym.

 

Ciekawym finałem imprezy okazała się debata aktywnych zawodowo Osób z Niepełnosprawnościami, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w życiu zawodowym oraz prywatnym. Dyrektor Oddziału Pomorskiego PFRON był moderatorem tej części spotkania.

 

Na stanowiskach zewnętrznych, eksperci wielu instytucji udzielali porad o aktualnych regulacjach prawnych dotyczących OzN i informacji o projektach skierowanych na przełamywanie barier w pracy i życiu codziennym. Można było spotkać się z ekspertami Oddziału Pomorskiego PFRON, ZUS, NFZ, Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (FAZON), Stowarzyszenia Przyjaciół INTEGRACJI, Fundacji Integralia, Gdyńskiego Centrum Zdrowia oraz Miasta Gdynia.

 

Dziękujemy wszystkim Osobom z Niepełnosprawnościami za uczestnictwo w tym wyjątkowym spotkaniu. Dziękujemy również ekspertom i organizatorom za przygotowanie ciekawego wydarzenia, którego filarem jest współpraca różnych instytucjami na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

Galeria

 

Źródło: .pfron.org.pl/