Ważna odpowiedź Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie zaliczania składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych do kosztów płacy w rozumieniu ustawy o rehabilitacji

Dodano: 2019-05-21 05:30:28

  

Jak wynika z odpowiedzi na pytanie POPON z 19 lutego br. składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie mieści się w zakresie kosztów płacy, o których mowa w art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji.

 

Odpowiedź BON kończy blisko 6 miesięczny okres niepewności pracodawców w zakresie prawidłowego naliczania kosztów płacy i składania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

 

Pytanie POPON

Odpowiedź BON