Czy można zmienić przeznaczenie środków Funduszu rehabilitacji. W Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Dodano: 2012-12-13 09:05:18

  

Do końca roku pracodawca ma status zakładu pracy chronionej. Na rachunku zakładowego funduszu rehabilitacji nadal są środki, ale tylko w indywidualnych programach rehabilitacji i puli ogólnej. Pracodawca wykorzystał już limit pomocy de minimis na ten rok. Czy może przekazać posiadane środki na pomoc indywidualną.

 

 

Środki ZFRON mogą być przeznaczone na: pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników i byłych niepracujących niepełnosprawnych pracowników danego zakładu, indywidualne programy rehabilitacji oraz pulę ogólną (zwaną także dużym ZFRON). Art. 33 ust. 3 pkt 4-5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zastrzegają jednak, że co najmniej 15 proc. środków ZFRON pracodawca ma obowiązek przeznaczyć na indywidualne programy rehabilitacji, a co najmniej 10 proc. tych środków na pomoc indywidualną.

Pozostałe środki tworzą pulę ogólną (duży ZFRON). Ustawodawca przewidział więc minimalne wskaźniki procentowe, jakie pracodawca ma obowiązek przeznaczyć na indywidualne programy rehabilitacji i pomoc indywidualną. Mogą to być większe kwoty. Nie może to być jednak mniej niż odsetki wskazane w ustawie. Należy także pamiętać, że zasady korzystania ze środków ZFRON są określone w zakładowym regulaminie wydatkowania tych środków. Trzeba wskazać w nim, jaka część środków będzie przeznaczona na pomoc indywidualną, na indywidualne programy rehabilitacji oraz na duży zfron. Jeśli obowiązujący w danym zakładzie regulamin przewiduje ustawowe wskaźniki procentowe, to pracodawca, chcąc zwiększyć ilość środków na pomoc indywidualną, powinien wprowadzić w nim zmiany.

Podstawa prawna

Art. 33 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 127, Poz- 721 z późn. zm.).

Par. 5 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 245, poz. 1810 z późn. zm.).