MPIPS: Posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy i układów zbiorowych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno Gospodarczych

Dodano: 2012-10-26 10:14:40

  

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy i układów zbiorowych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych, poświęcone propozycjom zmian przepisów działu VI Kodeksu pracy Czas pracy oraz problematyce zawierania umów na czas określony, odbyło się 25 października 2012 r. W posiedzeniu wziął udział Podsekretarz Stanu w MPiPS Radosław Mleczko.

Członkowie Zespołu kontynuowali dyskusję nad przedłożonymi przez MPiPS 18 września br. propozycjami nowelizacji kodeksowych regulacji czasu pracy. Dyskusja w głównej mierze dotyczyła stosowania tzw. ruchomego czasu pracy (rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy; w takim przypadku ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych) oraz możliwości wydłużania okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy.


Wśród uczestników spotkania nie budziła zastrzeżeń propozycja wprowadzenia instytucji tzw. ruchomego czasu pracy, która wychodzi naprzeciw potrzebom zarówno pracodawców, jak i pracowników. Uznano, że na uregulowanie zasługuje również możliwość stosowania wydłużonego okresu rozliczeniowego. Dalszej dyskusji wymaga jednakże doprecyzowanie zasad stosowania nowych instytucji. W trakcie spotkania zaprezentowano również informacje nt. rozwiązań obowiązujących w innych państwach członkowskich.

Obydwa tematy będą przedmiotem dalszych prac w ramach Zespołu.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej