Pracodawcy RP: Uelastycznienie rynku pracy i dalsze uruchamianie środków z Funduszu Pracy  niezdędne do zatrzymania wzrostu bezrobocia

Dodano: 2012-10-09 15:06:33

  

Wg danych Eurostatu stopa bezrobocia w UE w sierpniu br. wyniosła 10,5%, a więc w przeciągu roku wzrosła o 0,8%. Także dane Komisji Europejskiej za 2011 r. – szybko rosnąca grupa osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy (ok. 8,6 mln) oraz zwiększająca się liczba pracujących w szarej strefy (ok. 10,9 mln) – świadczą o pogarszającej się sytuacji na rynku pracy.
Sytuacja na rynku pracy pogarsza się również w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w ciągu ostatniego roku (od sierpnia 2011 r. do sierpnia 2012 r.) wzrosła z 11,8% do 12,4%. Zdaniem Pracodawców RP, aby zapobiec dalszemu wzrostowi poziomu bezrobocia, konieczne jest uelastycznienie rynku pracy oraz odblokowanie środków Funduszu Pracy.

– Statystyki jednoznacznie pokazują, że w państwach stosujących elastyczne formy zatrudnienia poziom bezrobocia jest niższy. W krajach strefy euro charakteryzujących się takim podejściem – tj. w Holandii, Austrii i Niemczech – stopa bezrobocia oscyluje w okolicach 5%. Najgorzej sytuacja wygląda w państwach o sztywnych regulacjach, tj. Hiszpanii i Grecji, gdzie wskaźnik ten kształtuje się odpowiednio na poziomie 25,1% oraz 24,4% – mówią eksperci Pracodawców RP. Przyznają także, że choć w państwach, w których stosuje się elastyczne formy zatrudnienia, znacznie łatwiej jest rozwiązywać umowy związane ze świadczeniem pracy, to jednocześnie łatwiej też szybko znaleźć nową pracę.

Drugim działaniem wspierającym rynek pracy powinno być odblokowanie środków znajdujących się w ramach Funduszu Pracy. Tu jednak napotykamy silny opór ze strony resortu finansów. – Tymczasem obecna pogarszająca się sytuacja gospodarcza, nieprzyjazne dla tworzenia nowych miejsc pracy otoczenie makroekonomiczne i rosnące bezrobocie powinny być dla rządu wystarczającymi przesłankami do tego, by uruchomić zgromadzone tam środki, zamiast je nieracjonalnie zamrażać. Takie działanie Ministerstwa Finansów motywowane jest wyłącznie próbą uniknięcia powiększenia deficytu ¬ mówią eksperci. – Pozwólmy, by dostępne instrumenty mogły być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem, zwłaszcza w momencie, kiedy są szczególnie potrzebne – dodają.

Źródło: Pracodawcy RP