PFRON: Wystartowała kampania informacyjna Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nt. Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Dodano: 2012-10-03 09:19:14

  

W minioną niedzielę, 30 września, na Stadionie Narodowym w Warszawie, wystartowała kampania informacyjna PFRON dotycząca niedawno ratyfikowanej przez Polskę (6 września br.) Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Impreza, połączona z 34 Maratonem Warszawskim, przyciągnęła tłumy warszawiaków. Wszyscy mieli możliwość zapoznać się z najważniejszymi treściami Konwencji (cztery ulotki: „Konwencja”; „Godność i wolność”; „Równość i niedyskryminowanie”; „Dostępność i uczestnictwo”); z tekstem Konwencji i komentarzem do niej; można było także podpisać specjalną Deklarację życzliwości – zobowiązanie do włączenia się, w miarę swoich możliwości, w działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Duże zainteresowanie wzbudziły liczne i oryginalne prezentacje środowisk osób niepełnosprawnych, w których mogły uczestniczyć osoby pełnosprawne: np. nauka jazdy na wózku inwalidzkim czy komunikacja w języku migowym.

Ich głównym celem było pokazanie osobom pełnosprawnym codziennych – większych i mniejszych – trudności i barier, jakie towarzyszą osobom niepełnosprawnym, i poprzez zwiększanie wiedzy na ten temat, umożliwienie zaoferowania skutecznej pomocy. Wspaniałym efektem dodatkowym prezentacji była integracja osób pełno- i niepełnosprawnych.

Niepełnosprawni sportowcy, medaliści i uczestnicy Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie także aktywnie promowali idee Konwencji i wyjaśniali jej najważniejsze założenia.

Relacje z poszczególnych stanowisk, na których odbywały się prezentacje środowisk osób niepełnosprawnych wyświetlane były na ekranach na stadionie; całe wydarzenie relacjonowały także stacje telewizyjne, w tym TVP1.
W dniu dzisiejszym relację o Konwencji pojawiły się w programie TVP Pytanie na śniadanie.

***

Prezentacja na Stadionie Narodowym jest pierwszą częścią zaplanowanej na trzy miesiące kampanii informacyjnej dotyczącej Konwencji. Nad jej przebiegiem czuwa jedna z największych i najstarszych w Polsce organizacji osób niepełnosprawnych Fundacja Aktywnej Rehabilitacji. Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych