BON: Dwa nowe projekty rozporządzeń

Dodano: 2012-09-28 13:09:24

  

Zapraszamy do zapoznania się z dwoma nowymi projektami rozporządzeń do ustawy o rehabilitacji
  1. 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz.

Propozycja zastąpienia rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego
2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. Nr 44, poz. 231) nowym rozporządzeniem wynika z zakresu zmian wprowadzonych ustawą z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 986) oraz z potrzeby zapewnienia większej przejrzystości i spójności przekazywanych danych na podstawie różnych formularzy. Niezbędne było dokonanie stosownych zmian w deklaracjach oraz dodanie nowej deklaracji DEK-I-u, dotyczącej korzystania z obniżenia wpłat przez pracodawców.

  1. 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  2.  
Proponowane zastąpienie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 63, poz. 329) nowym rozporządzeniem wynika z zapewnienia większej czytelności danych w formularzach jak i w objaśnieniach do tych formularzy. Za celowością wprowadzenia tych rozwiązań przemawia nie tylko zwiększenie wygody adresatów prawa ale także przeprowadzony monitoring stosowania dotychczasowego rozporządzenia.

Całość projektów wraz z uzasadnieniami i załącznikami znajduje się w zakładce Projekty i ustaw i rozporządzeń.