KPRM: Rząd przyjął informację dotyczącą opłat urzędowych i opłaty skarbowej ponoszonych przez obywateli

Dodano: 2012-09-25 08:31:37

  

Dokument zobowiązuje ministerstwa do przeprowadzania szczegółowej kalkulacji kosztów czynności administracyjnych i przedstawiania ich w uzasadnieniu do planowanych zmian przepisów bez względu na to, czy będą dotyczyły obowiązujących czy nowych opłat.

Resortom zarekomendowano także zgłaszanie propozycji obniżenia stawek opłat urzędowych.

Z informacji wynika, że wpływy z tytułu opłat (urzędowych i opłaty skarbowej) do budżetów: państwa i gmin oraz funduszy i innych podmiotów wyniosły w 2011 r. ok. 1,5 mld zł.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów