Łódzcy LAUREACI KONKURSU LODOŁAMACZE 2012

Dodano: 2012-09-14 11:23:18

  

Zatrudnienie Chronione


I miejsce


Uzasadnienie: Spółdzielnia działa od 1950 r. Godne podkreślenia jest to, że spośród 106 pracowników zatrudnionych w SIZEI , aż 71 to osoby niepełnosprawne. W 2011 roku utworzono 8 nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Spółdzielnia SIZEI pod każdym względem dba o swoich pracowników. Jej budynki są w pełni dostosowane do ich potrzeb. Spółdzielnia przystosowuje maszyny i urządzenia do wymogów osób niepełnosprawnych, organizuje dowóz osób niepełnosprawnych do pracy i z pracy. Firma dba również o rozwój swoich pracowników finansując im kursy, szkolenia, wypoczynek, wycieczki, spotkania integracyjne. Udziela się również charytatywnie. SIZEI jest sponsorem klubu „Sorento” w Skierniewicach, wspiera Polski Związek Głuchych , Polski Związek Niewidomych, współpracuje z warsztatem terapii zajęciowej , organizuje praktyki zawodowe dla uczestników warsztatów, wspomaga finansowo pracowników z niepełnosprawnością zatrudnionych w zakładzie.II miejsce
III miejsceOtwarty Rynek


I miejsce


Uzasadnienie:


Członkowie Kapituły uznali , że Firma Pelion Healthcare Group to firma otwarta na potrzeby drugiego człowieka. Stanowiska pracy i ich wyposażenie są dobierane w taki sposób, aby jak najpełniej ograniczyć skutki niepełnosprawności i uwypuklić atuty danej osoby.

Firma organizuje w Łodzi Maraton Dbam o Zdrowie, do którego udziału zachęca osoby niepełnosprawne. W 2012 roku została podczas maratonu utworzona dodatkowa kategoria dla osób niepełnosprawnych  poruszających się na wózkach. W celu niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym Firma powołała Fundację „Dbam o Zdrowie”, która wspiera osoby będące w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Firma nie tylko daje pracę osobom niepełnosprawnym ale również wsparcie psychiczne. Kapituła wyróżniła Firmę Pelion Healthcare Group za  zaangażowanie w działaniu na rzecz pozytywnego wizerunku rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, za wskazywanie wszystkim wartości płynących z zatrudniania osób niepełnosprawnych.


II miejsce


III miejsceWyróżnienie:

"COMFORTUM", ul. Piotrkowska 165 /169 lok. 502, 90-447 Łódź

Car­dif Servi­ces Sp. z o.o., 90 – 562 Łódź, ul. Łąkowa 11


Pracodawca Nieprzedsiębiorca


I miejsceUzasadnienie:

Z uzasadnienia Kapituły Konkursu: Za przełamywanie barier i oporów społecznych wobec osób niepełnosprawnych, oraz nowatorstwo, kreatywność i odpowiedzialną politykę w zakresie ich integracji społecznej, aktywizacji zawodowej i zatrudnienia. Muzeum chętnie angażuje się we współpracę ze środowiskami osób niepełnosprawnych, czego przykładem może być cykl imprez towarzyszących wystawie „Down w 3D- Życie w pełnym wymiarze. Dzieciństwo, dojrzewanie, dorosłość.” zorganizowanej przy współpracy z fundacją „Serafin” oraz Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa.


II miejsce
III miejsceSuperLodołamacz


Uzasadnienie: Kapituła wyróżniła II Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty za organizację szkoleń o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla osób niepełnosprawnych, za likwidację barier architektonicznych i mentalnych, za dostosowanie urzędu do potrzeb osób niesłyszących i niewidomych.


Lodołamacz SpecjalnyUzasadnienie:


Kapituła wyróżniła Łódzkie Towarzystwo Rehabilitacyjno -Sportowe Niepełnosprawnych „Drużynę Koszykarzy”. ŁTRSN rozpoczęło swą działalność w 1997 roku jako jedyna sekcja koszykówki na wózkach. Prezesem został mgr Andrzej Olejnik który przewodniczy stowarzyszeniu do tej pory również jako trener koszykarzy.

Koszykarze pomimo swojej niepełnosprawności wcale nie czują się gorsi, wręcz podkreślają że podczas meczu nie ma taryfy ulgowej.

W turnieju koszykarskim barw reprezentacji Polski na paraolimpiadzie w Londynie broniło trzech graczy Łódzkiego Towarzystwa Rehabilitacyjno-Sportowego: Piotr Darnikowski, Robert Wiśnik, Krzysztof Pietrzyk. Koszykarze zajęli ósme miejsce, serdecznie gratulujemy!

Jedno jest pewne Koszykarze godnie reprezentowali nasz kraj , na treningach była krew, łzy, pot i zakwasy, ale jak sami mówią koszykówka to pasja i życie.