KPRM: Szybciej będzie można rozpocząć działalność gospodarczą

Dodano: 2012-08-23 09:16:51

  

Z 14 do trzech dni ma się skrócić czas, w którym naczelnik urzędu skarbowego ma wydawać potwierdzenie o nadaniu NIP firmie rozpoczynającej działalność gospodarczą.

Ma to dotyczyć podmiotów innych niż osoby fizyczne, bo te już otrzymują NIP w ciągu jednego dnia. Regulacja ta, w praktyce skracająca czas oczekiwania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, została przewidziana w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Zaproponowano także ograniczenie dotychczasowych obowiązków obciążających pracodawców. Przewidziano zwolnienie ich z konieczności zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej.

Zgodnie z nowymi przepisami, obydwie inspekcje niezbędne dane będą uzyskiwać z rejestru podmiotów prowadzonego przez US i kont płatników prowadzonych przez ZUS. Według Banku Światowego (BŚ) oznacza to zmniejszenie o 1/3 procedur niezbędnych przy rejestracji podmiotu (zlikwidowane zostaną 2 z 6 procedur rejestracyjnych). W rezultacie Polska powinna zająć wyższą zycję w Raporcie BŚ Doing Business.

Wszystkie decyzje Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Źródło: Kancelaria Rady Ministrów