Zmarł Ksiądz prof. dr hab. Waldemar Irek Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Dodano: 2012-08-16 13:33:57

  

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 13 sierpnia 2012 zmarł

ks. prof. dr hab. Waldemar Irek


Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego, wybitny teolog pastoralista,
działający na rzecz integracji wrocławskiego środowiska akademickiego.


Śmierć ks. prof. dr hab. Waldemara Irek
jest niepowetowaną stratą.


Łącząc się w smutku

Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy głębokiego współczucia


Zarząd i Pracownicy
Polskiej Organizacji Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych