Ważne dla ZPChr - do 20 lipca trzeba wysłać informację półroczną do wojewody  INF-W

Dodano: 2012-07-16 15:18:24

  

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przypomina, że pracodawcy legitymujący się statusem zakładu pracy chronionej (lub ZAZ) powinni do 20 lipca br. złożyć do wojewody właściwego miejscowo informację półroczną INF-W dotyczącą spełniania przez nich ustawowych warunków uprawniających do posiadania statusu.


Wzory informacji określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 44, poz. 232).

Informacja INF-W może być przedstawiona w formie pisemnej lub elektronicznej.