Jakie są wnioski pracodawców w sprawie podwyższenia składki rentowej?

Dodano: 2012-02-29 13:29:37

  

W dniu wczorajszym Zarząd POPON, wziął udział w spotkaniu z Posłami Beatą Szydło i Przemysławem Wiplerem.

Spotkanie miało miejsce w związku z listem Posłów jaki trafił do POPON w sprawie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz skargą do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uchwalenia przez parlament podwyżki składki rentowej.

Podczas spotkania omówione została możliwość współpracy oraz wnioski pracodawców w sprawie złożenia skargi w sprawie podwyższenia składki rentowej.