Pracodawcy RP: Brak rozwiązań z ustawy antykryzysowej pogorszy sytuację na rynku pracy

Dodano: 2012-01-26 10:32:02

  

Ekonomiści prognozują, że stopa bezrobocia w lutym br. może przekroczyć 13 proc. Zdaniem Pracodawców RP sytuacji takiej można zapobiec przedłużając niektóre rozwiązania zastosowane w ustawie antykryzysowej.

- Przede wszystkim chodzi tu o rozwiązania umożliwiające elastyczne gospodarowanie czasem pracy, które zwiększają efektywność i konkurencyjność firm, dzięki czemu przy wahaniach koniunktury redukcje etatów nie będą konieczne - mówi ekspert Pracodawców RP Wioletta Żukowska. Jej zdaniem dodatkowym czynnikiem, który pogorszył sytuację na rynku pracy było znaczne ograniczenie środków z Funduszu Pracy na promocję zatrudnienia. Ponadto w okresie nadchodzącego spowolnienia gospodarczego, zawirowań w strefie euro i niepewności na rynkach światowych pracodawcy niechętnie będą podejmowali odważne i prorozwojowe decyzje. - W takiej sytuacji przedłużenie obowiązywania instrumentów prawnych, które w ostatnim czasie przyczyniły się do stabilizacji zatrudnienia i ochroniły wiele miejsc pracy, jest niezbędne - podsumowuje ekspert.

Pracodawcy RP przypominają, że przedłużenie regulacji dot. umów na czas określony nie powinno rodzić już problemów związanych z jego poprawną interpretacją. Sąd Najwyższy jednoznacznie wypowiedział się w tej kwestii (17 stycznia 2012 r. sygn. akt I PK/11). Zgodnie z jego wykładnią w przedmiotowej sprawie umowę terminową zawarto jeszcze przed wejściem w życie specustawy. Gdy zaczął obowiązywać 24-miesięczny termin dla umów na czas określony, pracodawca uznał, że wszelkie umowy zawarte w jego firmie na okres dłuższy powinny się zakończyć. Tymczasem, skład sędziowski jednoznacznie stwierdził, że do 24-miesięcznego limitu nie wlicza się stażu pracy sprzed 22 sierpnia 2009 r.

Źródło: Pracodawcy RP

POPON jest wieloletnim członkiem Pracodawców RP