Konkurs o tytuł Poznańskiego lidera Przedsiębiorczości

Dodano: 2012-01-25 09:32:35

  

Rozpoczęła się IX edycja Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości, którego organizatorami są Starosta Poznański i Prezydent Miasta Poznania.

IX edycja Konkursu odbywa się pod przewodnictwem Jana Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego. Zastępcą Przewodniczącego Kapituły Konkursu jest Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania. Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz firm akademickich, wyróżniających się dynamizmem i innowacyjnością w działaniu. Jego celem jest wspieranie przedsiębiorstw sektora MSP z terenu Poznania i powiatu poznańskiego.

Organizatorzy od tej edycji wprowadzili szereg zmian w formule Konkursu. Wszystko po to, by dostosować wymogi konkursowe do aktualnej sytuacji gospodarczej i w ten sposób zachęcić do ubiegania się o tytuł „Lidera” jak największą liczbę firm z terenu Poznania i powiatu poznańskiego. Z całego katalogu zmian na największą uwagę zasługują:

Organizatorzy liczą na udział w Konkursie - lokalnych firm sektora MSP, które notują sukcesy na rynku, cechuje je przedsiębiorczość, działalność społeczna, a także posiadają ciekawą ofertę, są przyjazne młodym ludziom oraz rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań.

Więcej informacji w załączniku »