Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dodano: 2012-05-07 12:30:47

  

- Godność to nasza tarcza. Chroni nas przed niezrozumieniem i złym słowem. Chcemy pracować, kochać, podróżować, rozwijać się! Pomóżcie nam w tym! – apelują osoby z niepełnosprawnością intelektualną i zapraszają na „Pochód Godności”, który przemaszeruje ulicami warszawskiej Starówki w dniu 12 maja 2012r. Zbiórka o godz. 10.30 pod Kolumną Zygmunta na Placu Zamkowym. Wymarsz o godz. 11.00. Meta na Rynku Nowego Miasta, gdzie odbędą się festyn i kiermasz. Pochód organizowany jest z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, który przypada 5 maja.

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) – jedną z najstarszych (działa od 1963r.) i największych organizacji pozarządowych w kraju (ponad 12 tysięcy członków, 124 Koła terenowe, ok. 400 placówek). Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz blisko 25 tysięcy osób w każdym wieku z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Osób, które zwykle nie znajdują wsparcia (z zakresu m.in. wczesnej interwencji, edukacji, terapii, rekreacji i dostępu do kultury, aktywizacji zawodowej, zatrudnienia wspomaganego) ze strony służb publicznych. Stowarzyszenie udziela też pomocy (w różnych formach) rodzinom osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Stowarzyszenie działa na rzecz przestrzegania wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną praw człowieka. Polski Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną wywodzi się od święta obchodzonego pod tą samą nazwą we Francji, a przypada na 5 maja. Data nie jest przypadkowa.

- 5 maja obchodzony jest również Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Ustanawiając w tym samym czasie Dzień Godności chcieliśmy podkreślić, że niepełnosprawność intelektualna podobnie jak fizyczna lub kolor skóry, płeć lub poglądy polityczne nie mogą być przyczyną dyskryminacji żadnego człowieka – mówi Joanna Janocha, prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Celem Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności osób z tym rodzajem niepełnosprawności, pokazanie ich możliwości, a także zwrócenie uwagi na bariery – edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne, a przede wszystkim mentalne, które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia.

broszura informacyjna »