facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Pękający lód obojętności - Wystartowała XIV edycja Konkursu Lodołamacze 2019
  • Jan Zając otrzymał akt powołania na Członka Rady Dostępności
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego- 02P- Publikacje POPON
  • Spotkanie Zarządu POPON z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
Drukuj

Pracodawcy RP: Czas na zmiany w regulacjach dotyczących czasu pracy

7 lutego w siedzibie Pracodawców RP odbyła się debata „Problemy ze stosowaniem przepisów o czasie pracy. Propozycja zmian”. Podczas spotkania eksperci dyskutowali o konieczności dostosowania przepisów Kodeksu pracy do wymogów współczesnej gospodarki.

Drukuj

MPiPS: Nabór projektów w ramach Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego trwa

Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego został utworzony w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Wdrażanie Funduszu we wszystkich 12 krajach-beneficjentach koordynuje norweska instytucja Innovation Norway. Pełni ona rolę tzw. Operatora, który przeprowadza nabór projektów, wybiera inicjatywy, które otrzymają dofinansowanie, a następnie będzie monitorował postępy w ich realizacji.

Drukuj

MPiPS: Sytuacja na rynku pracy w styczniu 2012 r.

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca grudnia 2011 roku) wyniosła w końcu stycznia 2012 roku13,3 proc. i w porównaniu do grudnia 2011 roku wzrosła o 0,8 punktu procentowego. W analogicznym okresie ub. roku (styczeń 2011 – grudzień 2010) roku odnotowano wzrost stopy bezrobocia o 0,7 punktu (z poziomu 12,4 proc. w grudniu 2010 do 13,1 proc. w styczniu 2011).

Drukuj

Wpływ ustawy o finansach publicznych na ustawę o rehabilitacji (...) Stan prawny po 1 stycznia 2012 r. - Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON pisze w Prawie Pomocy publicznej

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2009 Nr 157, poz.1240) - dalej jako ustawa o finansach publicznych określa zasady i tryb kontroli procesów związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych. Jej szeroki zakres przedmiotowy powoduje, że ma ona wpływ na wiele innych aktów prawnych.

Drukuj

KPRP: "Największą wartością w Polsce jest drobny biznes"

Największą wartością w Polsce jest drobny biznes, który walczy skutecznie o własne szanse i radzi sobie nienajgorzej w konkurencji z innymi - powiedział podczas wtorkowego spotkania z Powiatową Izbą Gospodarczą w Sochaczewie prezydent Bronisław Komorowski.

Drukuj

Bezpłatny programy do rozliczeń

W związku ze stałą współpracą POPON z Wydawnictwem Gofin zachęcamy do pobrania bezpłatnego programu PIT 2011 oraz darmowego programu do sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2011 przygotowanych przez wydawcę Gazety Podatkowej. Klikając na poniższe banery możecie Państwo pobrać nie tylko darmowe programy, ale także zapoznać się z ciekawymi artykułami, wskazówkami z zakresu sporządzania zeznania podatkowego za 2011 rok. Serdecznie zapraszamy.

Drukuj

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem

Z Adamem Struzikiem Marszałkiem Województwa Mazowieckiego spotkał się Prezes Zarządu Krajowego POPON Jan Zając, Wiceprezes Zarządu Krajowego POPON Pani Monika Bugajewska- Tykarska oraz Tadeusz Szczepański Przewodniczący Rady Wojewódzkiej POPON w Warszawie.

Drukuj

Komunikat dla płatników składek w sprawie zmiany ustawy o sus i programu PŁATNIK

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od lutego 2012 roku ulega zmianie ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie podwyższenia stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe do wysokości 8,0%, z czego ubezpieczony będzie nadal finansował składkę w wysokości 1,5%, a płatnik będzie finansował składkę w wysokości podwyższonej do 6,5%. Oznacza to obowiązek rozliczania składek na ubezpieczenia rentowe w podanej wyżej wysokości w dokumentach rozliczeniowych składanych za okres od lutego 2012 r.

Drukuj

PFRON: Zmiana kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacanych przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż począwszy od okresu sprawozdawczego styczeń 2012 r., zmianie ulegają kwoty opłacanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wyliczanych na podstawie art. 18 ust. 8 oraz w art. 18 a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), które mają wpływ na wysokość refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe), dokonywanych przez Fundusz na podstawie art. 25a ust. 1, pkt 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Drukuj

PFRON: Składanie oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej wraz z wnioskiem o dofinansowanie do wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2012 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wypłacane pracodawcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą, na podstawie art. 26 a-c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) stanowi pomoc publiczną, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) /Dz. Urz. UE L 214 z dnia 9 sierpnia 2008 r./.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan