facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Pękający lód obojętności - Wystartowała XIV edycja Konkursu Lodołamacze 2019
  • Jan Zając otrzymał akt powołania na Członka Rady Dostępności
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego- 02P- Publikacje POPON
  • Spotkanie Zarządu POPON z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
Drukuj

Lodołamacze dla przełamujących bariery

Wyróżniono pracodawców, którzy stwarzają osobom niepełnosprawnym równe szanse podjęcia pracy.

Drukuj

Dziennik Polski: Od września wyższe dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych. Komentarz Jana Zająca prezesa POPON

We wrześniu weszła wżycie kolejna nowelizacji przepisów dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Drukuj

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych dla podmiotów finansowanych ze środków publicznych - zmiany po 1 października 2012 r.  pisze w Prawie Pomocy Publicznej Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[1] – dalej jako ustawa o finansach publicznych, ma podstawowe znaczenie dla wielu podmiotów finansowanych ze środków publicznych. Ma także wpływ na pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i uzyskujących dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych[2], dalej jako ustawa o rehabilitacji. Nowelizacja ustawy o rehabilitacji umożliwi uzyskanie dofinansowań przez niektóre podmioty finansowane ze środków publicznych.

Drukuj

Dofinansowania do pensji niepełnosprawnych wzrosną  komentarz w Dzienniku Gazecie Prawnej Mateusza Brząkowskiego, doradcy prawnego POPON

Wchodząca w życie w najbliższą sobotę nowelizacja ustawy rehabilitacyjnej wprowadza wiele ważnych zmian dla firm zatrudniających niepełnosprawnych. Nie wszystkie zaczną jednak obowiązywać od tego dnia.

Drukuj

Czy organ wydający zaświadczenie o pomocy de minimis może badać zasadność poniesionego wydatku. W Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Karolina Sikora doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Jesteśmy zakładem pracy chronionej. Komisja rehabilitacyjna opracowała dla niepełnosprawnego pracownika indywidualny program rehabilitacji (IPR). Program obejmował m.in. zakup kosiarki spalinowej.

Drukuj

Kiedy będzie można uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń w części pokrytej ze środków publicznych W Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Mateusz Brzakowski doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Jesteśmy zakładem aktywności zawodowej. Dowiedzieliśmy się, że w związku ze zmianą przepisów będziemy mogli jako podmiot zatrudniający niepełnosprawnych uzyskać dofinansowanie do ich wynagrodzeń, mimo że nasza działalność jest finansowana ze środków publicznych. Kiedy będzie przysługiwać nam taka pomoc?

Drukuj

Jakie są skutki osiągnięcia 6-procentowego wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych - w Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Elżbieta Sadło doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej ustawa o rehabilitacji) pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) i nieosiągający wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc. dokonują obowiązkowych miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan