facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Jan Zając otrzymał akt powołania na Członka Rady Dostępności
  • Zapraszamy na szkolenie Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zpchr i byłych zpchr
  • Zapraszamy na szkolenie Problemy z PFRON - jak skutecznie dochodzić swoich praw i prowadzić postępowanie administracyjne? Teoria i praktyka
  • Nowe obowiązki pracodawców osób niepełnosprawnych w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.  Omówienie nowelizacji Kodeksu pracy i ustawy o rehabilitacji (…) w związku z przyjętą ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO oraz pozostałych przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej
  • Lodołamacze w mediach
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego- 02P- Publikacje POPON
  • Spotkanie Zarządu POPON z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
Drukuj

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia poniżej opracowanie dotyczące najważniejszych zmian wynikających z Projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw.

Drukuj

Projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjny w gospodarce

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia poniżej opracowanie dotyczące najważniejszych zmian wynikających z Projektu założeń do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

Drukuj

Zarząd Krajowy POPON na spotkaniu Ministrem Jarosławem Dudą

Założenia do nowej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych były tematem rozmowy Zarządu Krajowego POPON z Pełnomocnikiem Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Jarosławem Dudą na spotkaniu w dniu 28 czerwca br.

Drukuj

Mniejsze dopłaty dla niepełnosprawnych

Od 1 lipca firmy zatrudniające niepełnosprawnych pracowników zaliczonych do umiarkowanego oraz lekkiego stopnia niepełnosprawności otrzymują niższe dopłaty do ich wynagrodzeń.

Drukuj

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra w Sprawie ZFRON środki z Funduszu (pula 75%) przeznacza się na "dowożenie do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych" i taka pomoc nie stanowi pomocy de minimis.

Czy jeśli ze środków ZFRON zakupiono auto dla dowożenia pracowników to czy także ze środków ZFRON można pokryć koszty napraw tego pojazdu oraz kosztów zakupu paliwa? Pisze Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON w Prawie pomocy publicznej

Drukuj

Zakupiliśmy części zamienne do pozostającej w leasingu maszyny użytkowanej w naszym zakładzie przez osoby niepełnosprawne.

Czy ze środków zfron możemy pokryć także koszty transportu tych części? - pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON w Prawie pomocy publicznej

Drukuj

Odpowiedź na interwencję POPON w sprawie ustawy de regulacyjnej.Odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na pismo z dnia 8 maja br., które dotyczyło zmian wprowadzanych ustawą o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów – tzw. ustawa deregulacyjna, w zakresie możliwości wykonywania zawodu pracownika ochrony przez osoby niepełnosprawne.

Drukuj

BON: Publiczne konsultacje Komisji Europejskiej

Komisja Europejska ogłosiła publiczne konsultacje w sprawie stosowania przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu artykułów 87 i 88 Traktatu Wspólnoty Europejskiej (tzw. rozporządzenie GBER)

Drukuj

Jak postąpić w przypadku przekroczenia limitu pomocy de minimis. Porada Elżbiety Sadło, doradcy prawnego POPON

Otrzymaliśmy zaświadczenie z Urzędu Skarbowego na wydatek z ZFRON zgodny z rozporządzeniem, jednak po sprawdzeniu naszych dokumentów okazało się, że błędnie podsumowaliśmy kwoty już wydatkowane i tym samym przekroczyliśmy 200 tys euro.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan