facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Drukuj

Pytanie POPON do Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych dotyczące przekazywania na rachunek ZFRON kwot pochodzących ze zbycia srodków trwałych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w związku z licznymi pytaniami pracodawców zrzeszonych w POPON zwróciła się z prośbą do Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych o udzielenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie interpretacji przepisu art. 33 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721  z późn. zm.) – dalej zwana ustawą o rehabilitacji.

Drukuj

Czy ze środków funduszu ZFRON z puli 75% można sfinansować zakup komputera dla niepełnosprawnego pracownika firmy? Odpowiada Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON w Prawie Pomocy Publicznej

Art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) wprost wskazuje, że środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron) przeznacza się wyłącznie na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych.

Drukuj

Firmy z otwartego rynku pracy poczekają na wyższe dopłaty do pensji

Nie jest jeszcze przesądzone, czy pracodawcy bez statusu zakładu pracy chronionej, będą od nowego roku otrzymywać wyższe dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych

Drukuj

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji (...) w Senacie

28 czerwca 2012 roku posłowie uchwalili nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Uchwalona ustawa została skierowana do dalszych prac w Senacie.

Drukuj

BON: Sytuacja na rynku pracy w czerwcu 2012 r.

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca maja br.) wyniosła w czerwcu br. 12,4 proc. i w porównaniu do maja br. spadła o 0,2 punktu  procentowego.

Drukuj

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia poniżej opracowanie dotyczące najważniejszych zmian wynikających z Projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw.

Drukuj

Projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjny w gospodarce

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia poniżej opracowanie dotyczące najważniejszych zmian wynikających z Projektu założeń do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

Drukuj

Zarząd Krajowy POPON na spotkaniu Ministrem Jarosławem Dudą

Założenia do nowej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych były tematem rozmowy Zarządu Krajowego POPON z Pełnomocnikiem Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Jarosławem Dudą na spotkaniu w dniu 28 czerwca br.

Drukuj

Mniejsze dopłaty dla niepełnosprawnych

Od 1 lipca firmy zatrudniające niepełnosprawnych pracowników zaliczonych do umiarkowanego oraz lekkiego stopnia niepełnosprawności otrzymują niższe dopłaty do ich wynagrodzeń.

Drukuj

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra w Sprawie ZFRON środki z Funduszu (pula 75%) przeznacza się na "dowożenie do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych" i taka pomoc nie stanowi pomocy de minimis.

Czy jeśli ze środków ZFRON zakupiono auto dla dowożenia pracowników to czy także ze środków ZFRON można pokryć koszty napraw tego pojazdu oraz kosztów zakupu paliwa? Pisze Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON w Prawie pomocy publicznej

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan