facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Pękający lód obojętności - Wystartowała XIV edycja Konkursu Lodołamacze 2019
  • Jan Zając otrzymał akt powołania na Członka Rady Dostępności
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego- 02P- Publikacje POPON
  • Spotkanie Zarządu POPON z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
Drukuj

Usługi doradztwa zawodowego a umowa-zlecenie w Prawie Pomocy Publicznej pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Czy osobie zatrudnionej na umowę-zlecenie w celu świadczenia usługi doradztwa zawodowego dla niepełnosprawnych pracowników można wypłacić wynagrodzenie ze środków ZFRON ? Jeżeli można wypłacić wynagrodzenie ze środków ZFRON w całości bądź częściowo, to na podstawie jakich dokumentów?

Drukuj

Orzeczenie o niepełnosprawności a praca w ZAZ w Prawie Pomocy Publicznej pisze Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Pracownik Zakłady Aktywności Zawodowej zatrudniony na czas nieokreślony posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ważne do 31 maja br. Termin ponownej komisji został wyznaczony na 15 czerwca. Posiadanie orzeczenia jest warunkiem koniecznym wynikającym z ust. o rehabilitacji i rozporządzenie o ZAZ.

Drukuj

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych dla podmiotów finansowanych ze środków publicznych - zmiany po 1 października 2012 r. w Prawie pomocy publicznej pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) – dalej jako ustawa o finansach publicznych, ma podstawowe znaczenie dla wielu podmiotów finansowanych ze środków publicznych. Ma także wpływ na pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i uzyskujących dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721), dalej jako ustawa o rehabilitacji.

Drukuj

BON: "Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami"

8 października 2012 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się prezentacja raportu "Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami".

Drukuj

Prezydent Pracodawców RP komentuje wtorkowe wystąpienie Prezesa Rady Ministrów

– Wypracowanie kompromisu pozwalającego na poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do stosowania kasowej metody rozliczania VAT oraz ewentualne oskładkowanie umów cywilnoprawnych to najważniejsze dla przedsiębiorców elementy wtorkowego wystąpienia Prezesa Rady ministrów, zapowiadającego piątkowe exposé – mówi Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Drukuj

Jaką karę można nałożyć za nieprzekazanie informacji INF-i do PFRON

W Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Mateusz Brząkowski doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób. Niepełnosprawnych

Drukuj

Kiedy pracodawca nie otrzyma dofinansowania do wynagrodzenia z PFRON

Karolina Sikora doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pisze w Poradni Kadrowej Dziennika Gazety Prawnej

Drukuj

PFRON: Nowa wersja SODiR off-line

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż  od dnia 10 października 2012 r. dostępna jest  wersja 8.108  SODiR off-line. Jednocześnie  PFRON przypomina, iż  dokumenty uwzględniające nowe minimalne wynagrodzenie  mogłą być składane za pośrednictwem SODiR on-line począwszy od dnia 01 października 2012 r.

Drukuj

POPON: Jak interpretować przepisy ustawy o rehabilitacji po nowelizacji z 28 czerwca 2012 r.?  odpowiedź BON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała odpowiedzi z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (znak: BON-I-52311-322-3-PM/12) na pismo z prośbą o interpretację poszczególnych zapisów ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 986) oraz na pismo dotyczące możliwości zaliczania poszczególnych świadczeń do kosztów płacy w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji (…).

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan