facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Pękający lód obojętności - Wystartowała XIV edycja Konkursu Lodołamacze 2019
  • Jan Zając otrzymał akt powołania na Członka Rady Dostępności
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego- 02P- Publikacje POPON
  • Spotkanie Zarządu POPON z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
Drukuj

PIP: Pracowniku, poznaj swoje prawa

„Prawo pracy to standard. Osiągaj sukces zgodnie z przepisami” – to hasło prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy kampanii popularyzującej prawo pracy. Jej celem jest zapoznanie pracowników z ich prawami i obowiązkami.

Drukuj

Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową z poprawkami PO

Sejm uchwalił w piątek tzw. ustawę okołobudżetową, która przewiduje m.in. zamrożenie płac w budżetówce, dofinansowanie staży lekarskich środkami z Funduszu Pracy i podwyżkę akcyzy na wyroby tytoniowe.

Drukuj

ZFRON po utracie statusu Zakładu Pracy Chronionej. W Serwisie Prawno Pracowniczym INFOR pisze Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron) jest funduszem tworzonym na gruncie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.; dalej zwana ustawą o rehabilitacji), co do zasady przez pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej (zpchr). Jednak, jak się okazuje, utrata statusu zpchr nie musi oznaczać likwidacji przez pracodawcę zfron.

Drukuj

Wczasy finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W serwisie Prawno-Pracowczniczym INFOR pisze Karolina Sikora, doradca prawny POPON

Pracodawca, który posiada status zakładu pracy chronionej jest zobligowany na mocy art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 72 z późn. zm.), dalej jako ustawa o rehabilitacji, do utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).

Drukuj

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  kolejne zmiany. W Gazecie Podatkowej pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Ostatnia nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, która (z pewnymi wyjątkami) obowiązuje od dnia 15 września 2012 r., wprowadziła dosyć dużo zmian. Znaczna ich część dotyczy kwestii pomocy udzielanej w formie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Drukuj

BON odpowiada na pytanie POPON w sprawie składek na ubezpieczenia społeczne od otrzymywanych przez pracowników niepełnosprawnych świadczeń na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach, które utraciły status zpch.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała odpowiedź z Biura  Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych na pismo, z dnia 25 lipca 2012 r., w sprawie naliczania składek na ubezpieczenia społeczne od otrzymywanych przez pracowników niepełnosprawnych świadczeń na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach, które utraciły status zakładu pracy chronionej.

Drukuj

Czy do umorzenia pożyczki ze środków ZFRON wystarczy podanie zatrudnionego. W Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Karolina Sikora, doradca prawny POPON

Jako zakład pracy chronionej posiadamy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Z jego środków, w ramach pomocy indywidualnej, udzielamy nieoprocentowanych pożyczek naszym niepełnosprawnym pracownikom.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan