facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Jan Zając otrzymał akt powołania na Członka Rady Dostępności
  • Zapraszamy na szkolenie: Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2019 r. Problemy z dofinasowaniami z PFRON i orzeczeniami osób niepełnosprawnych
  • Sprawozdawcze Zgromadzenia Członków POPON
  • Lodołamacze w mediach
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego- 02P- Publikacje POPON
  • Spotkanie Zarządu POPON z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
Drukuj

Od kiedy pensja może być wypłacona do rąk niepełnosprawnego pracownika pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej Mateusz Brząkowski doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Jestem pracodawcą zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Co miesiąc występuję do PFRON z wnioskiem o wypłatę dofinansowania do ich wynagrodzeń.

Drukuj

PFRON: Zmiana kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, wyliczanej na podstawie art. 26a, ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji (...)

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 986), począwszy od wniosków za wrzesień 2012 r., w poz. 50 informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych - INF-D-P (załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - Dz. U. z 2011 r., Nr 50, Poz. 261) należy wykazać minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego.

Drukuj

Usługi doradztwa zawodowego a umowa-zlecenie w Prawie Pomocy Publicznej pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Czy osobie zatrudnionej na umowę-zlecenie w celu świadczenia usługi doradztwa zawodowego dla niepełnosprawnych pracowników można wypłacić wynagrodzenie ze środków ZFRON ? Jeżeli można wypłacić wynagrodzenie ze środków ZFRON w całości bądź częściowo, to na podstawie jakich dokumentów?

Drukuj

Orzeczenie o niepełnosprawności a praca w ZAZ w Prawie Pomocy Publicznej pisze Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Pracownik Zakłady Aktywności Zawodowej zatrudniony na czas nieokreślony posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ważne do 31 maja br. Termin ponownej komisji został wyznaczony na 15 czerwca. Posiadanie orzeczenia jest warunkiem koniecznym wynikającym z ust. o rehabilitacji i rozporządzenie o ZAZ.

Drukuj

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych dla podmiotów finansowanych ze środków publicznych - zmiany po 1 października 2012 r. w Prawie pomocy publicznej pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) – dalej jako ustawa o finansach publicznych, ma podstawowe znaczenie dla wielu podmiotów finansowanych ze środków publicznych. Ma także wpływ na pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i uzyskujących dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721), dalej jako ustawa o rehabilitacji.

Drukuj

BON: "Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami"

8 października 2012 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się prezentacja raportu "Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami".

Drukuj

Prezydent Pracodawców RP komentuje wtorkowe wystąpienie Prezesa Rady Ministrów

– Wypracowanie kompromisu pozwalającego na poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do stosowania kasowej metody rozliczania VAT oraz ewentualne oskładkowanie umów cywilnoprawnych to najważniejsze dla przedsiębiorców elementy wtorkowego wystąpienia Prezesa Rady ministrów, zapowiadającego piątkowe exposé – mówi Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Drukuj

Jaką karę można nałożyć za nieprzekazanie informacji INF-i do PFRON

W Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Mateusz Brząkowski doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób. Niepełnosprawnych

Drukuj

Kiedy pracodawca nie otrzyma dofinansowania do wynagrodzenia z PFRON

Karolina Sikora doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pisze w Poradni Kadrowej Dziennika Gazety Prawnej

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan