facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Pękający lód obojętności - Wystartowała XIV edycja Konkursu Lodołamacze 2019
  • Jan Zając otrzymał akt powołania na Członka Rady Dostępności
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego- 02P- Publikacje POPON
  • Spotkanie Zarządu POPON z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
Drukuj

Firmy przekażą informacje i deklaracje do PFRON na nowych drukach

Tylko do maja pracodawcy będą mogli korzystać z dotychczasowych formularzy, które muszą przesyłać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Drukuj

Wciąż wiele barier do pokonania. Wywiad z Moniką Tykarską Wiceprezes POPON

Jeśli spojrzeć na nastawienie przedsiębiorców względem osób niepełnosprawnych i wartość ich zatrudnienie, rynek pracy jest coraz bardziej otwarty. Barierą jest jednak niestabilne prawo oraz brak równych szans w zakresie edukacji, co - mimo chęci z obu stron - stanowi argument dyskwalifikujący.  

Drukuj

Zwolnienie pomocy indywidulanej ze składek ZUS w byłych zpch już wkrótce

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już od kilku miesięcy podejmuje zabiegi na rzecz rozwiązania problemu obowiązkowego naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od otrzymywanych przez pracowników niepełnosprawnych świadczeń na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) przez podmioty, które utraciły status zakładu pracy chronionej (ZPChr).

Drukuj

Odpowiedź BON na pytanie POPON o intensywność pomocy publicznej u pracodawców, którzy utracili status zakładu pracy chronionej

W związku z licznymi pytania pracodawców, którzy utracili status zakładu pracy chronionej, ale zachowali prawo do dysponowania zakładowym funduszem rehabilitacji spełniając warunki zawarte w art. 33 ust. 7b ustawy o rehabilitacji (…) Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą do Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych o udzielenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie ustalania maksymalnej wielkości zwolnień na podstawie art. 38 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Drukuj

WAŻNE!!! Obowiązki sprawozdawcze pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na początku 2013 roku

W dniu 20 stycznia br. mija termin przesłania przez pracodawców do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych deklaracji rozliczeniowych i informacji za 2012 r. Ponadto zakłady pracy chronionej powinny przesłać do wojewody informację półroczną dotyczącą spełniania...

Drukuj

Jak prawidłowo wypełnić formularz INF 1 - odpowiedź PFRON na pytanie POPON

W związku z licznymi problemami pracodawców z prawidłowym wypełnieniem   formularza INF-1 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych skierowała do PFRON pismo z zapytaniem jak prawidłowo należy wypełniać formularz INF-1. Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią, którą otrzymał POPON z PFRON w sprawie formularza INF-1.

Drukuj

Inflacja przestała być zagrożeniem dla polskiej gospodarki

Zdaniem Pracodawców RP najnowsze dane GUS wskazują na malejącą presję inflacyjną. Ceny towarów i usług wzrosły o 2,4% w stosunku do grudnia 2011 r., a wzrosły o 0,1% w porównaniu z ubiegłym miesiącem. Jest to zaskakujące, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę świąteczne zakupy. Rok temu wzrost inflacji liczony miesiąc do miesiąca wyniósł 0,4%.

Drukuj

Resort pracy zapowiada zmiany w dofinansowaniu zatrudniania niepełnosprawnych

Sytuację niepełnosprawnych na rynku pracy rozwiązać miałoby zrównanie przywilejów dla pracodawców. Takich zmian chce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ustawa już jest, ale pieniędzy na jej realizację zabrakło. Dlatego zapisy dotyczące zrównania przywilejów wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych wejdą w życie najwcześniej w 2014 roku.

Drukuj

Niepełnosprawni pracownicy zwalniają pracodawcę z obowiązku płacenia składki na PFRON

Dofinansowanie z tytułu zatrudnienia osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi 180 proc. najniższego wynagrodzenia. Rok temu było to 170 proc. Stawka wzrosła o 10 pp w połowie 2012 r. Jednocześnie spada dofinansowanie do zatrudnienia osób zaliczanych do umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan