twitter facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Spotkanie Zarządu POPON z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego- 02P- Publikacje POPON
  • Serdecznie zapraszamy na Lubelską, Małopolską, Podkarpacką, Świętokrzyską Regionalną Galę XIII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2018
  • Serdecznie zapraszamy na Dolnośląską, Lubuską, Opolską, Śląską Regionalną Galę XIII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2018
  • Posiedzenia Kapituł Lodołamaczy 2018 - terminy i miejsca
Drukuj

Andrzej Mierzwa (1947-2012). Odszedł człowiek renesansu

W poniedziałek (2 kwietnia) w wieku niespełna 65 lat zmarł nagle Andrzej Mierzwa — znany i ceniony zabrzanin, dyrektor Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca i prezes spółki Trawipol A-Z, były wiceprezydent miasta, działacz i wierny kibic Górnika i Gwarka oraz organizator niezapomnianych meczów samorządowców, lekarzy i pracowników urzędów skarbowych.

Drukuj

Opinia Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych o projekcie ustawy z dnia 13 marca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

POPON reprezentując interesy pracodawców osób niepełnosprawnych już od kilku miesięcy zabiegał o zmianę ustawy o rehabilitacji (…) w szczególności w zakresie podniesienia wysokości podstawy, od której liczy się dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Drukuj

Elżbieta Sadło, ekspert POPON odpowiada na pytania dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności w Poradni Kadrowej Dziennika Gazety Prawnej

Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności nie wydał mi orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Dotychczas miałem umiarkowany stopień niepełnosprawności i mój stan zdrowia nie uległ zmianie. W związku z powyższym czy mam jakąś możliwość odwołania się od odmownej decyzji powiatowego zespołu.

Drukuj

Nie możemy otrzymać dofinansowania na pracownika i co dalej? - radzi w Poradni Kradrowej Elżbieta Sadło, ekspert POPON

Jeden z naszych pełnosprawnych pracowników dostarczył orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności Wiemy, że w chwili obecnej nie możemy otrzymać dofinansowania do wynagrodzenia tego pracownika. Co w takim przypadku możemy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie?

Drukuj

Pracodawcy RP: Polacy są coraz bardziej produktywni w pracy

W porównaniu z 2010 r. wskaźnik wydajności pracy na jednego zatrudnionego wzrósł w Polsce o 3,3 proc. To jeden z najlepszych wyników w Europie. Pozytywne jest również to, że wskaźnik ten stale rośnie. – Jest to związane ze stosowaniem w firmach nowoczesnych technologii i zapewnieniem lepszej organizacji pracy – mówi ekspert Pracodawców RP Wioletta Żukowska.

Drukuj

MPiPS: Minister Władysław Kosiniak-Kamysz na II Kongresie Demograficznym 2012

Drugi Kongres Demograficzny 2012, „Polska w Europie - Przyszłość demograficzna”, organizowany przez Rządową Radę Ludnościową, przy udziale m.in. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce, odbył się w dniach 22-23 marca 2012 r. w Warszawie.

Drukuj

POPON zabiega o zmianę projektu ustawy deregulacyjnej

W dniu 29 marca br. Wiceprezes Zarządu Krajowego POPON Monika Bugajewska-Tykarska spotkała sie z Posłem Markiem Plurą w sprawie projektu ustawy z dnia 6 marca 2012 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, których wykonywanie dotychczas podlegało regulacji w poszczególnych aktach prawnych.

Drukuj

Kondolencje

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierciAndrzeja Mierzwy Prezesa Firmy TRAWIPOL - AZ Sp. z o.o.Członka Śląskiej Rady WojewódzkiejPolskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Drukuj

PFRON: Termin składania sprawozdań finansowych za 2011 rok

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 312 ze zm.) oraz w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311) wnioskodawca przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy publicznej sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (pobierz).

Drukuj

Pracodawcy RP: Jakość konsultacji społecznych pozostawia wiele do życzenia

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej od 2009 roku prowadzą Centrum Monitoringu Legislacji, oceniające jakość prowadzonych konsultacji społecznych. – Z naszych doświadczeń wynika, że administracja publiczna ciągle traktuje je jako zło konieczne – mówi ekspert organizacji Grzegorz Byszewski.

Drukuj

KPRM: Realizacja exposé

Stan realizacji najważniejszych zadań z exposé premiera Donalda Tuska na dzień 27 marca 2012 r.

© 1995-20182018 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan