twitter facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
 • Spotkanie Zarządu POPON z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego- 02P- Publikacje POPON
 • Serdecznie zapraszamy na Lubelską, Małopolską, Podkarpacką, Świętokrzyską Regionalną Galę XIII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2018
 • Serdecznie zapraszamy na Dolnośląską, Lubuską, Opolską, Śląską Regionalną Galę XIII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2018
 • Posiedzenia Kapituł Lodołamaczy 2018 - terminy i miejsca
Drukuj

Dane pochodzące z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) PFRON

POPON przedstawia zaktualizowane dane dot. liczby pracodawców i pracowników zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) PFRON w podziale na typ pracodawcy i stopień niepełnosprawności pracowników na podstawie informacji przedstawionych przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Drukuj

Zmiana prawa dla ZPChr od 1 lipca 2012 r. obowiązek podwyższenia wskaźników ON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przypomina, że od 1 lipca br. pracodawca legitymujący się statusem zakładu pracy chronionej powinien podwyższyć wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Drukuj

Komunikat posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w związku z wniesioną poprawką podczas II czytania

W dniu 26 czerwca br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jednym z punktów porządku obrad Komisji było rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw  (druki nr 386 i 478).

Drukuj

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ZFRON dziś wchodzi w życie

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przypomina, że dzisiaj tj. 27 czerwca br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Drukuj

PFRON wypłaci wyższe dopłaty do wynagrodzeń niepełnosprawnych

1386 zł ma wynosić w okresie wrzesień-grudzień wysokość podstawy dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

Drukuj

Komunikat POPON Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 478)

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuję, że Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 23 maja oraz 14 czerwca br. wniosła do Sejmu o uchwalenie przedłożonego projektu ustawy.

Drukuj

Niepełnosprawnym będzie trudniej dostać pracę

Polska Agencja Prasowa, a za nią TVP info, Polskie Radio, RMF 24, Wyborcza.pl, Wyborcza biz, Wprost, Puls Biznesu, Biznes.onet.pl,  Polska lokalna, Regiopraca.pl, Praca. wp.pl, Portal samorządowy zamieszczają informację o zmianach, które czekają pracodawców od 1 lipca 2012 r oraz komentarz prezesa POPON Jana Zająca.

Drukuj

Być otwartym to znaczy nie być obojętny, Anna Rogowska, lekkoatletka, ambasador Konkursu Lodołamacze

Trwa Kampania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych i Konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie Lodołamacze. To już siódma edycja inicjatywy, której organizatorem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Drukuj

Wykluczeni z rynku komentarz Jana Zająca Prezesa POPON dla Dziennika Polskiego

Sytuacja osób niepełnosprawnych staje się coraz bardziej dramatyczna: od lipca dofinansowanie do ich stanowisk pracy znów zostanie zmniejszone, co oznacza kolejne zwolnienia i mniejsze szanse dla tych, którzy zatrudnienia szukają.

Drukuj

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

W załącznikach sprawozdanie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw  wraz projektem ustawy.  

Drukuj

Monika Kuszyńska, piosenkarka, ambasador Lodołamaczy o łamaniu stereotypów i Kampanii na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawych

Jeszcze kilka lat temu tematyka niepełnosprawności była mi obca. Byłam młodą odnoszącą sukcesy wokalistką, która nie przeczuwała tego, co miało nadejść. Chwila nieuwagi, mgnienie oka...i stałam się niepełnosprawna.

Drukuj

Zmienią się przepisy ws. ZFRON

12 czerwca br. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie z 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.Rozporządzenie (Dz. U. 2012, poz. 648) wejdzie w życie dwa tygodnie od daty jego ogłoszenia (dokonano tego w Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r.).

© 1995-20182018 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

 • REdan