facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Jan Zając otrzymał akt powołania na Członka Rady Dostępności
  • Zapraszamy na szkolenie: Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2019 r. Problemy z dofinasowaniami z PFRON i orzeczeniami osób niepełnosprawnych
  • Sprawozdawcze Zgromadzenia Członków POPON
  • Lodołamacze w mediach
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego- 02P- Publikacje POPON
  • Spotkanie Zarządu POPON z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
Drukuj

Raport lobbingowy z działań podejmowanych przez Zarząd POPON w 2012 r.

Zarząd Krajowy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych podejmował w 2012 roku szereg działań oraz interwencji na rzecz środowiska pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.  

Drukuj

Czy spłata pożyczki z poborów niepełnosprawnego pozbawia pracodawcę prawa do dofinansowania z PFRON, pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej doradca prawny POPON

Pracodawca korzysta z dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Czy w przypadku potrącenia z pensji niepełnosprawnego podwładnego, za jego zgodą, spłaty pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej...

Drukuj

Pracodawcy oferowali wolne miejsca pracy na giełdzie pracy zorganizowanej przez POPON w Łodzi

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zorganizowała 19 lutego 2013 r. Giełdę Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. Giełda odbyła się przy współpracy z Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym „Lutnia” w Łodzi. Patronat nad giełdą objęła Pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi.

Drukuj

Badanie poświęcone rozwiązywaniu konfliktów w środowisku pracy.

W imieniu Pracodawców RP, których POPON jest wieloletnim członkiem, zachęcamy Państwa do udziału w ogólnopolskim badaniu poświęconym rozwiązywaniu konfliktów w środowisku pracy. Dzięki uczestniczeniu w badaniu mają Państwo szansę zmniejszyć straty wynikające z konfliktów i sporów w przedsiębiorstwie. Badanie jest odpowiedzią na potrzeby polskich firm.

Drukuj

Powiatowy system orzekania do poprawki

Liczba zespołów ustalających uszczerbek na zdrowiu może się zmniejszyć nawet o połowę. Trudniej będzie potwierdzić dysfunkcję

Drukuj

Byłe zakłady pracy chronionej też mogą się wspomóc zwolnieniami podatkowymi. Artykuł doradcy prawnego POPON w Rzeczpospolitej.

Przepisy nie określają, jak ustalić intensywność pomocy publicznej ze środków funduszu rehabilitacji pochodzących z nieodprowadzonych zaliczek, gdy firma utraciła szczególny status. Resort pracy wskazuje, że jest to 90 proc tych pieniędzy.Intensywność pomocy określa stopień, w...

Drukuj

POPON organizuje Giełdę Pracy dla Osób Niepełnosprawnych w Krakowie

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zapraszają na:

Drukuj

List otwarty do Premiera Donalda Tuska

Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Malinowski wystosował list otwarty do Premiera Donalda Tuska, w którym zwraca się z prośbą o objęcie osobistym nadzorem procesu wprowadzania nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Drukuj

Informacje o planach kontroli w zpch-ach i zaz-ach

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych skierowała pisma do Wojewodów z prośba o udostępnienie planów kontroli przeprowadzanych przez Wojewodę w zakresie spełniania przez zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej warunków i obowiązków wynikających z  art. 28 i art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Drukuj

Nie zawsze w firmie trzeba przeliczać, ilu niepełnosprawnych pracuje na etacie, pisze w Rzeczpospolitej doradca prawny POPON

Pracodawca musi składać korekty w PFRON tylko wtedy, gdy otrzymane z opóźnieniem orzeczenie o niepełnosprawności oznaczało dla niego więcej obowiązków. Gdy ma mu przynieść korzyści, poprawianie dokumentów jest fakultatywne.Z punktu widzenia pracodawców w zakresie wliczania osób...

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan