twitter facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Lodołamacze 2018
Drukuj

Mniejsze dopłaty dla niepełnosprawnych

Od 1 lipca firmy zatrudniające niepełnosprawnych pracowników zaliczonych do umiarkowanego oraz lekkiego stopnia niepełnosprawności otrzymują niższe dopłaty do ich wynagrodzeń.

Drukuj

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra w Sprawie ZFRON środki z Funduszu (pula 75%) przeznacza się na "dowożenie do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych" i taka pomoc nie stanowi pomocy de minimis.

Czy jeśli ze środków ZFRON zakupiono auto dla dowożenia pracowników to czy także ze środków ZFRON można pokryć koszty napraw tego pojazdu oraz kosztów zakupu paliwa? Pisze Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON w Prawie pomocy publicznej

Drukuj

Zakupiliśmy części zamienne do pozostającej w leasingu maszyny użytkowanej w naszym zakładzie przez osoby niepełnosprawne.

Czy ze środków zfron możemy pokryć także koszty transportu tych części? - pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON w Prawie pomocy publicznej

Drukuj

Odpowiedź na interwencję POPON w sprawie ustawy de regulacyjnej.Odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na pismo z dnia 8 maja br., które dotyczyło zmian wprowadzanych ustawą o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów – tzw. ustawa deregulacyjna, w zakresie możliwości wykonywania zawodu pracownika ochrony przez osoby niepełnosprawne.

Drukuj

BON: Publiczne konsultacje Komisji Europejskiej

Komisja Europejska ogłosiła publiczne konsultacje w sprawie stosowania przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu artykułów 87 i 88 Traktatu Wspólnoty Europejskiej (tzw. rozporządzenie GBER)

Drukuj

Jak postąpić w przypadku przekroczenia limitu pomocy de minimis. Porada Elżbiety Sadło, doradcy prawnego POPON

Otrzymaliśmy zaświadczenie z Urzędu Skarbowego na wydatek z ZFRON zgodny z rozporządzeniem, jednak po sprawdzeniu naszych dokumentów okazało się, że błędnie podsumowaliśmy kwoty już wydatkowane i tym samym przekroczyliśmy 200 tys euro.

Drukuj

Czy w ramach pomocy de minimis ze środków ZFRON można w ramach IPR lub puli ogólnej sfinansować dla kadry zarządzającej i działu logistyki zakup smartfonów w ramach dostosowania stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności? Pisze w Prawie

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.; dalej zwana ustawą o rehabilitacji) środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron) pracodawca ma obowiązek przeznaczać ma na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ipr) zgodnie z zakładowym regulaminem wydatkowania środków zfron.

Drukuj

Uzyskiwanie zaświadczeń o pomocy de minimis przez przedsiębiorców po utracie statusu zakładu pracy chronionej- pisze doradca prawny POPON Mateusz Brząkowski

Pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej mają obowiązek utworzyć  zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Jednakże przepisy prawne dopuszczają także możliwość korzystania ze środków ZFRON przez  przedsiębiorców, którzy utracili status ZPChr.

Drukuj

Seminarium dla członków społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych

Z inicjatywy Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa Podkarpackiego 27 czerwca 2012 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu odbyło się seminarium pt.: „Rola Społecznych Rad do Spraw Osób Niepełnosprawnych w inicjowaniu działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych”.

Drukuj

Lodołamacze" łatwo nie mają. Komentarz Jana Zająca, Prezesa Zarządu POPON w Dzienniku Bałtyckim

Od 1 lipca firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne muszą być gotowe na dwie istotne zmiany: wzrasta wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zmienia się dofinansowanie do wynagrodzenia.

© 1995-20182018 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan