facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w zpchr i w byłych zpchr
Drukuj

Lobbing Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w grudniu 2011 r.

W miesiącu grudniu Zarząd Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych prowadził m.in. działania, które miały służyć podniesieniu podstawy do naliczenia SOD. Spotkał się z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz kontynuował rozmowy z posłami. W Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wyjaśniał także wątpliwości prawne zgłaszane przez pracodawców.

Drukuj

KPRM: Waloryzacja kwotowa rent i emerytur

Zgodnie z zapowiedzią premiera Donalda Tuska wyrażoną w exposè, wszystkie emerytury i renty będą podwyższone o jednakową kwotę.

Drukuj

Koniec ustawy antykryzysowej to zagrożenie dla miejsc pracy

Pracodawcy RP liczą na przedłużenie obowiązywania rozwiązań z ustawy antykryzysowej dotyczących prawa pracy.

Drukuj

Odpowiedź BON dotycząca uiszczania opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się w czerwcu 2011 roku do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z prośbą o udzielenie wyjaśnienia w sprawie interpretacji zapisu zawartego w art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2011 r.

Drukuj

Odpowiedź BON na pytania POPON dotyczące skróconej normy czasu pracy oraz terminu odprowadzania zaliczek na ZFRON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień w sprawach dotyczących interpretacji poszczególnych przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Drukuj

Spotkanie Zarządu POPON z Panią Hanną Gronkiewicz Waltz Prezydent Warszawy

Prezes Zarządu Krajowego POPON Jan Zając oraz Monika Tykarska Wiceprezes POPON zostali zaproszeni na spotkanie z Hanną Gronkiewicz-Waltz Prezydent Warszawy.

Drukuj

Nie zawsze trzeba występować o nową decyzję - pisze w Rzeczpospolitej doradca prawny POPON Mateusz Brząkowski

Przedsiębiorca prowadzący zakład pracy chronionej może przekształcić swoją działalność. Aby jednak zachować ten status, musi m.in. przez rok utrzymać zatrudnienie niepełnosprawnych pracowników.

Drukuj

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZPCHr w 2012 r. - pisze Mateusz Brząkowski (POPON) w Gazecie Podatkowej

Status zakładu pracy chronionej (ZPChr) przysługuje pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz spełniającym dodatkowe warunki wskazane przez obowiązujące przepisy. Jednym z nich jest utrzymanie przez pracodawcę w okresie posiadania tego statusu odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia pracowników. W 2012 r. wskaźniki te ulegną znacznym zmianom, choć wciąż pojawiają się wątpliwości co do tego, którzy pracodawcy i w jakim terminie powinni podwyższyć omawiane wskaźniki.

Drukuj

Zakładanie i prowadzenie firmy przez osoby niepełnosprawne - tekst Karoliny Sikory, doradcy prawnego POPON

Niepełnosprawny może uzyskać z PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej. Jeśli w terminie opłaca składki, może też liczyć na ich refundację.

Drukuj

MPiPS: Co dalej z ustawą antykryzysową?

Ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców przestaje obowiązywać z końcem 2011 r. W związku z tym kończą się możliwości wykorzystywania takich rozwiązań, jak: indywidualny rozkład czasu pracy, obniżony wymiar czasu pracy, zatrudnianie pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, czy przestój ekonomiczny.

Drukuj

Zwrot niewykorzystanych środków do PFRON - wypowiedź Prezesa POPON Jana Zająca na portalu kadry.infor.pl

Do 20 stycznia 2012 r. należy dokonać zwrotu niewykorzystanych środków do PFRON. Pracodawcy mają jednak problem z ustaleniem prawidłowej kwoty do zwrotu.

© 1995-2018 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan