facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Zapraszamy na szkolenie: Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2019 r. Problemy z dofinasowaniami z PFRON i orzeczeniami osób niepełnosprawnych
  • Kolejny sukces Giełdy Pracy w Warszawie zorganizowanej przez POPON
  • Tłumy osób z niepełnosprawnościami na Giełdzie Pracy w Katowicach
  • Lodołamacze w mediach
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego- 02P- Publikacje POPON
  • Spotkanie Zarządu POPON z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
Drukuj

MPIPS: Kolejny miesiąc spada bezrobocie w Polsce

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w kwietniu br. 14,0% i w porównaniu do marca br. spadła o 0,3 punktu procentowego. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w kwietniu 2013 roku wyniosła 84,5 tys.  

Drukuj

Zmodyfikowane formularze do PFRON dopiero od września

Do końca sierpnia, a nie maja będą obowiązywać stare wzory formularzy, które pracodawcy muszą przekazywać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Drukuj

W jakich przypadkach po utracie statusu zakładu pracy chronionej pracodawca zachowuje środki ZFRON pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej Elżbieta Sadło doradca prawny POPON.

Jako zakład pracy chronionej (ZPChr) dokonaliśmy zakupu maszyny w ramach przystosowania stanowiska pracy do potrzeb niepełnosprawnego zatrudnionego. Maszyna ta jeszcze przez kilka lat będzie podlegać amortyzacji. Od kwietnia nie posiadamy już jednak statusu ZPChr. Zachowaliśmy natomiast...

Drukuj

Czy da się umorzyć pożyczkę wykorzystaną na inny cel niż wskazany we wniosku o jej udzielenie pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

W ubiegłym roku udzieliliśmy naszemu niepełnosprawnemu pracownikowi pożyczki na zakup sprzętu komputerowego w ramach pomocy indywidualnej ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Spłata pożyczki odbywa się poprzez potrącanie określonej kwoty z...

Drukuj

Kiedy wydatki na szkolenia zatrudnionych są dla zakładu pracy pomocą de minimis pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej Magdalena Słonecka, ekspert od zatrudniania osób niepełnosprawnych POPON

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej chce sfinansować ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych szkolenie bhp dla zatrudnionego w firmie niepełnosprawnego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy takie wydatki mogą być poniesione w...

Drukuj

Czy ze środków ZFRON wolno sfinansować leki dla członka rodziny pracownika w Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Mamy status zakładu pracy chronionej. Nasz niepełnosprawny pracownik zwrócił się do nas z wnioskiem o udzielenie mu pomocy w formie pożyczki ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. We wniosku wskazał, że pomoc byłaby przeznaczona na zakup leków dla jego...

Drukuj

PIP: Deklaracja o współpracy na rzecz niepełnosprawnych

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wojciech Skiba podpisali 7 maja br. w Warszawie deklarację w zakresie współpracy i wzajemnej wymiany informacji. Jej celem jest „podniesienie efektywności i skuteczności prowadzonych działań kontrolno-nadzorczych”.  

Drukuj

Nadmierne regulacje zabijają przedsiębiorczość

Zdaniem eksperta Pracodawców RP Piotra Wołejki konieczny jest audyt obowiązującego w Polsce prawa pod kątem liczby dodatkowych – tj. niewymaganych prawem unijnym – regulacji, a następnie uchylenie ich. – Nie ma żadnej potrzeby wykraczania ponad i tak już wyśrubowane standardy europejskie. W naszym kraju powinien obowiązywać model regulacji: UE+0 – mówi Piotr Wołejko.  

Drukuj

Wpłaty na PFRON - czy konsorcjum może wystawiać ulgi, pisze doradca prawny POPON Mateusz Brząkowski w kadry Infor

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) mogą być obniżone. Kwoty obniżeń określają uprawnione podmioty. Czy konsorcjum może wystawiać informacje o ulgach we wpłatach na Fundusz?Z dniem 1 stycznia 2011 r. – w związku z wejściem w życie ustawy z...

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan