twitter facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Lodołamacze 2018
Drukuj

PIP: Urządzenia techniczne pod lupą inspektorów PIP i UDT

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 19 lutego br. w siedzibie Sejmu pozytywnie zaopiniowała wniosek głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz dotyczący powołania Janusza Czyża na stanowisko okręgowego inspektora pracy w Kielcach. Opinię przyjęto jednogłośnie. Mówiono także o przestrzeganiu wymogów dopuszczania do użytkowania maszyn i urządzeń technicznych oraz o systemie potwierdzania kwalifikacji pracowników użytkujących takie maszyny i urządzenia.

Drukuj

Pracodawcy RP: Szansa na ograniczenie bezrobocia

Osoby pozostające bez zatrudnienia, które będą się uchylać od uczestnictwa w programie przywracającym je na rynek pracy, zostaną wykreślone z rejestru bezrobotnych na 270 dni. – Proponowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozwiązanie pozwoli pracownikom urzędów pracy skupić się na udzielaniu pomocy tym, którzy faktycznie są zainteresowani znalezieniem zatrudnienia – chwali pomysł MPiPS ekspert Pracodawców RP Monika Zaręba.

Drukuj

Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska o Giełdzie Pracy organizowanej przez POPON

Prezentujemy Państwu pismo, które otrzymaliśmy od Pani Hanny Zdanowskiej, Prezydent Miasta Łodzi w związku z zorganizowaną przez POPON Giełdą Pracy dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi.  

Drukuj

Raport lobbingowy z działań podejmowanych przez Zarząd POPON w 2012 r.

Zarząd Krajowy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych podejmował w 2012 roku szereg działań oraz interwencji na rzecz środowiska pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.  

Drukuj

Czy spłata pożyczki z poborów niepełnosprawnego pozbawia pracodawcę prawa do dofinansowania z PFRON, pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej doradca prawny POPON

Pracodawca korzysta z dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Czy w przypadku potrącenia z pensji niepełnosprawnego podwładnego, za jego zgodą, spłaty pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej...

Drukuj

Pracodawcy oferowali wolne miejsca pracy na giełdzie pracy zorganizowanej przez POPON w Łodzi

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zorganizowała 19 lutego 2013 r. Giełdę Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. Giełda odbyła się przy współpracy z Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym „Lutnia” w Łodzi. Patronat nad giełdą objęła Pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi.

Drukuj

Badanie poświęcone rozwiązywaniu konfliktów w środowisku pracy.

W imieniu Pracodawców RP, których POPON jest wieloletnim członkiem, zachęcamy Państwa do udziału w ogólnopolskim badaniu poświęconym rozwiązywaniu konfliktów w środowisku pracy. Dzięki uczestniczeniu w badaniu mają Państwo szansę zmniejszyć straty wynikające z konfliktów i sporów w przedsiębiorstwie. Badanie jest odpowiedzią na potrzeby polskich firm.

Drukuj

Powiatowy system orzekania do poprawki

Liczba zespołów ustalających uszczerbek na zdrowiu może się zmniejszyć nawet o połowę. Trudniej będzie potwierdzić dysfunkcję

Drukuj

Byłe zakłady pracy chronionej też mogą się wspomóc zwolnieniami podatkowymi. Artykuł doradcy prawnego POPON w Rzeczpospolitej.

Przepisy nie określają, jak ustalić intensywność pomocy publicznej ze środków funduszu rehabilitacji pochodzących z nieodprowadzonych zaliczek, gdy firma utraciła szczególny status. Resort pracy wskazuje, że jest to 90 proc tych pieniędzy.Intensywność pomocy określa stopień, w...

Drukuj

POPON organizuje Giełdę Pracy dla Osób Niepełnosprawnych w Krakowie

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zapraszają na:

Drukuj

List otwarty do Premiera Donalda Tuska

Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Malinowski wystosował list otwarty do Premiera Donalda Tuska, w którym zwraca się z prośbą o objęcie osobistym nadzorem procesu wprowadzania nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Drukuj

Informacje o planach kontroli w zpch-ach i zaz-ach

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych skierowała pisma do Wojewodów z prośba o udostępnienie planów kontroli przeprowadzanych przez Wojewodę w zakresie spełniania przez zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej warunków i obowiązków wynikających z  art. 28 i art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

© 1995-20182018 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan