twitter facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Lodołamacze 2018
Drukuj

Termin składania sprawozdań finansowych za 2012 rok

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 312 ze zm.) oraz w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311) wnioskodawca przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości. (pobierz).

Drukuj

Ustawa sprawna inaczej. Jan Zając Prezes POPON komentuje w Rzeczpospolitej

Z zatrudnianiem niepełnosprawnych najgorzej jest w resorcie sprawiedliwości.

Drukuj

Czy po utracie statusu zakładu pracy chronionej od kwot indywidualnej pomocy z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych trzeba opłacać składki ZUS pisze Elżbieta Sadło doradca prawny POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Nasza firma utraciła status zakładu pracy chronionej. Zachowaliśmy jednak środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Z tych środków w znacznej części finansowana jest bezzwrotna pomoc indywidualna dla osób niepełnosprawnych. Czy po utracie statusu ZPChr nadal nie...

Drukuj

Jaki dokument potwierdza schorzenia specjalne uprawniające do wyższego dofinansowania do wynagrodzeń pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej Adam Hadław ekspert POPON ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych

Pracujące w zakładzie pracy chronionej dwie osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (z kodem 10-N oraz ii-l) przedłożyły pracodawcy zaświadczenia, że leczą się u lekarza psychiatry. Czy zatrudniający może otrzymywać na nie podwyższone dofinansowanie do...

Drukuj

W jakiej sytuacji niepełnosprawni pracownicy mają prawo do płatnych zwolnień od pracy w celu wykonania specjalistycznych badań pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej pisze ekspert POPON Magdalena Słonecka

Jesteśmy firmą z otwartego rynku pracy. Jeden z naszych niepełnosprawnych pracowników zwrócił się do nas z prośbą o wcześniejsze zwolnienie go z wykonywania obowiązków z powodu umówionej wizyty u lekarza specjalisty. Wcześniej osoba ta pracowała w zakładzie pracy chronionej i jak...

Drukuj

Zaproszenie na konferencję dotyczącą delegowania pracowników

Za pośrednictwem POPON Fundacja gospodarki i administracji publicznej zaprasza na konferencję dotyczącą delegowania pracowników.

Drukuj

Pytanie POPON do Ministra Jarosława Dudy w sprawie Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich NR 800/2008

W dniu 31 grudnia 2013 roku upływa termin obowiązywania Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88.To bardzo ważny akt prawny dla osób niepełnosprawnych i pracodawców osób niepełnosprawnych w Polsce.

Drukuj

Pomoc de minimis a wynagrodzenie pielęgniarki, w Prawie Pomocy Publicznej pisze doradca prawny POPON Elżbieta Sadło

Czy pomocą de minimis objęte jest wynagrodzenie pielęgniarki netto czy brutto?Na podstawie §2 ust. 1 pkt 12 lit. d rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 245 poz....

Drukuj

Szkolenie jako pomoc de minimis. W Prawie Pomocy Publicznej pisze doradca prawny POPON Mateusz Brząkowski

Pracownik firmy chce skorzystać ze szkolenia, które jest finansowane ze środków unijnych jako pomoc de minimis dla pracodawcy. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów w związku ze skierowaniem pracownika na to szkolenie. Czy taką pomoc należy łączyć z pomocą de minimis otrzymywaną w...

Drukuj

POPON pyta BON o prawidłową interpretację pojęcia "zmniejszenie ograniczeń zawodowych”

W związku z licznymi pytaniami pracodawców Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwrócił się do Pana Jarosława Dudy Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych  z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących prawidłowej interpretacji §2 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a w szczególności pojęcia „ograniczenie zawodowe” i „zmniejszenie ograniczeń zawodowych”.

Drukuj

Pracodawcy poszukiwali pracowników na Giełdzie Pracy zorganizowanej przez POPON w Krakowie

W Krakowie odbyła się Giełda Pracy zorganizowana przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.

Drukuj

MF: Rusza rządowy program wsparcia przedsiębiorców

4.03.2013 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego miała miejsce uroczystość inaugurująca rządowy program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. W obecności Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów Jacka Rostowskiego, w siedzibie BGK zostały podpisane umowy z przedstawicielami pięciu banków.

© 1995-20182018 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan