facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

Lider aktywizacji  Kreator zatrudnienia
2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

Drukuj

Konferencja prasowa POPON - promowanie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

W Urzędzie Miasta Wrocławia Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zorganizował konferencję prasową, której celem było promowanie pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne.

Drukuj

Konieczna jest współpraca wszystkich instytucji rynku pracy - POPON patronem konferencji zorganizowanej przez ERKON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wzięła udział w zorganizowanej przez Elbląską Radę Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych konferencji "Indywidualne ścieżki zatrudnienia". POPON był jednym z patronów tej konferencji.

Drukuj

Bez wsparcia samorządów i państwa zatrudnianie osób niepełnosprawnych nie będzie możliwe

W Urzędzie Miasta Chorzowa odbyła się konferencja prasowa z udziałem posła Marka Plury, Marcina Michalika, zastępcy prezydenta Chorzowa ds. gospodarczych, Tomasza Jakubca, przewodniczącego rady wojewódzkiej POPON oraz przedstawicieli różnych środowisk zaangażowanych w rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Podczas konferencji mówiono o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, sytuacji pracodawców oraz przełamywaniu barier, zainaugurowano również siódmą edycję Konkurs Lodołamacze na Śląsku.

Drukuj

Udzielanie ulg we wpłatach na PFRON przez konsorcja

Ulga we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), może być udzielona wyłącznie przez podmiot spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 tej ustawy z tytułu sprzedaży jego własnej produkcji lub własnych usług (z wyłączeniem handlu).  Wynika to jednoznacznie z art. 22 ust. 1 i 6 ustawy. Przepisy te nie dopuszczają udzielania ulg we wpłatach na PFRON przez podmiot nie spełniający warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, choćby sprzedawał produkcję lub usługi wytworzone przez inny podmiot spełniający te warunki.

Drukuj

Pracodawcy RP: Jak wspierać rozwój polskich przedsiębiorców

Podczas Europejskiego Forum Gospodarczego w Katowicach odbył się panel pt. Wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorców. Jednym z jego uczestników był Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Drukuj

Ważne! Wyjaśnienie w sprawie kontroli PFRON

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami pracodawców, którzy otrzymali wezwania z PFRON do złożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w sprawie zatrudnionych w 2011 roku osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności POPON uzyskał w PFRON dodatkowe wyjaśnienia.

Drukuj

Pierwsze czytanie ustawy w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

POPON informuje, iż 23 maja podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 386).

Drukuj

Pracodawcy RP komentują dane GUS o inflacji

Główny Urząd Statystyczny podał dziś (15 maja) dane o inflacji w kwietniu 2012 r.

Drukuj

Pracodawcy RP: Mniej przepisów karnych w obrocie gospodarczym - dobra inicjatywa resortu sprawiedliwości

Pracodawcy RP popierają projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, który zmierza do uporządkowania i ograniczenia prawa karnego w obrocie gospodarczym. – Liczne, rozmieszczone w różnych aktach prawnych przepisy penalizują działalność biznesową. Nic dziwnego, że wiele osób gubi się w gąszczu tych regulacji, przez co nieświadomie naraża się na ich złamanie – mówi ekspert Pracodawców RP Anna Woźnica.

Drukuj

Interwencja POPON u Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Posła Ryszarda Kalisza

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła  się z prośbą do Posła  Ryszarda Kalisza Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poparcie działań POPON w sprawie usunięcia z projektu ustawy z dnia 6 marca 2012 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów zapisu ,  który zakłada dokonanie zmiany w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) pozbawiającej osoby niepełnosprawne ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony mienia i osób.

Drukuj

Utrzymanie przez rok zatrudnienia pracowników zakładu pracy chronionej - odpowiedź Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uzyskana przez POPON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała odpowiedź z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (znak: BON-I-52311-91-2-LK/2012) na pismo z prośbą o interpretację kwestii, która dotyczy obowiązku utrzymania zatrudnienia pracowników zakładu pracy chronionej w okresie roku od dnia uzyskania decyzji o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej.

© 1995-2017 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan