facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Zapraszamy na szkolenie: Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2019 r. Problemy z dofinasowaniami z PFRON i orzeczeniami osób niepełnosprawnych
  • Kolejny sukces Giełdy Pracy w Warszawie zorganizowanej przez POPON
  • Tłumy osób z niepełnosprawnościami na Giełdzie Pracy w Katowicach
  • Lodołamacze w mediach
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego- 02P- Publikacje POPON
  • Spotkanie Zarządu POPON z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
Drukuj

PFRON: Obowiązek dołączenia formularza INF-O-P-dM lub INF-O-P-dR do pierwszego złożonego w roku 2014 wniosku Wn-U-G

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do przesłania wraz z pierwszym składanym w danym roku kalendarzowym, wnioskiem o refundację składek bądź korektą wniosku (liczy się data nadania wniosku) Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM) bądź Formularza informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-P-dR)*.

Drukuj

Senacka komisja polityki społecznej nie zaopiniowała budżetu państwa

Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej nie zaopiniowała w czwartek budżetu państwa w częściach, które wiążą się z tematyką jej prac. Czworo senatorów poparło zaproponowany przez rząd podział środków finansowych, czworo było przeciwnego zadania.

Drukuj

Czy w 2014 roku trzeba uwzględnić zaświadczenie lekarskie o zastosowaniu skróconej normy czasu pracy. Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej, pisze radca prawny Mateusz Brząkowski

Zatrudniliśmy osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na pełen etat. Po skierowaniu jej na wstępne badania lekarskie okazało się, że lekarz wystawił jej zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy (7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo). Czy w 2014 roku...

Drukuj

Czy do stanu zatrudnienia należy wliczać osoby przebywające na urlopie bezpłatnym i macierzyńskim. Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej, pisze radca prawny Mateusz Brząkowski

Chcemy uzyskać status zakładu pracy chronionej. Jednym z warunków uprawniających do jego posiadania jest legitymowanie się wskaźnikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 50 proc, a w tym co najmniej 20 proc. ogółu zatrudnionych mają stanowić osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności Czy do powyższego wskaźnika można wliczać także osoby przebywające np. na urlopie bezpłatnym i macierzyńskim?   Pracodawca, wyliczając wskaźnik zatrudnienia, nie może wliczać osób niepełnosprawnych przebywających na urlopie bezpłatnym. Może jednak wliczyć niepełnosprawnego przebywającego na urlopie macierzyńskim.   Czytaj cały artykuł

Drukuj

Na jakich zasadach udzielana jest pomoc indywidualna z ZFRON. Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej, pisze radca prawny Mateusz Brząkowski

W listopadzie 2013 roku niepełnosprawny pracownik złożył wniosek o udzielenie pomocy indywidualnej z ZFRON na zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych Jak się okazało, jego orzeczenie straciło ważność z końcem października 2013 roku, a kolejnego jeszcze nie otrzymał, choć wniosek o jego wydanie został złożony. Czy możemy udzielić mu pomocy indywidualnej?

Drukuj

Co grozi firmie za nieprzygotowanie stanowiska pracy z zapleczem socjalnym dla osoby, która w wyniku wypadku przy pracy utraciła zdolność do wykonywania powierzonych zadań. Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej, pisze radca prawny Mateusz Brząkowski

Osobie niepełnosprawnej, która uległa wypadkowi przy pracy i straciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku zorganizowaliśmy stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym. Jednak zostało utworzone dopiero po ponad 7 miesiącach od zgłoszenia przez tego pracownika gotowości przystąpienia do pracy (przepisy mówią o 3 miesiącach). Czy z tego powodu zostaną nałożone na nas sankcje.

Drukuj

Kiedy należy skorygować informację o kwocie ulgi we wpłacie na PFRON przekazaną nabywcy usług. Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej, pisze radca prawny Mateusz Brząkowski

Jesteśmy firmą uprawnioną do wystawiania ulg we wpłatach na PFRON. Nabywca zobowiązany do wpłat na PFRON we wrześniu 2013 roku zakupił produkowane przez nas wyroby. W październiku dokonał zapłaty za zakupione wyroby w terminie określonym na fakturze i otrzymał informację o kwocie obniżenia wpłat na PFRON. W listopadzie 2013 roku zwrócił część zakupionych wyrobów z powodu stwierdzonych wad produkcyjnych. Wystawiono fakturę korygującą. Czy w takim przypadku należy skorygować informację o kwocie ulgi we wpłacie na PFRON przekazaną nabywcy?

Drukuj

Firmy w likwidacji nie płacą za to, że nie angażują ułomnych, artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Pracodawcy, którzy nie zapewniają wymaganego poziomu zatrudnienia niepełnosprawnych, co miesiąc obowiązkowo zasilają Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niektórzy są zwolnieni z takich wpłat.

Drukuj

Korekty w zakresie wpłat na PFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej, pisze radca prawny Mateusz Brząkowski

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, zobowiązani są do dokonywania comiesięcznych wpłat na PFRON, jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiąga wysokości co najmniej 6%. Jednakże pracodawca jednocześnie może dokonać obniżenia tych wpłat z tytułu zakupu produkcji lub usługi przedsiębiorcy, który wystawia tzw. ulgi we wpłatach na PFRON.

Drukuj

Mniej dopłacą. Kurier Szczeciński zamieszcza komentarz Moniki Tykarskiej, Wiceprezes POPON

Z końcem marca przyszłego roku zaczną znikać zakłady pracy chronionej, a osoby niepełnosprawne będą musiały się odnaleźć na otwartym rynku pracy - zwraca uwagę Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). W tym czasie bowiem przestanie obowiązywać zróżnicowanie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych uzależnione od statusu firmy.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan